Błąd podczas rejestracji services.AddIdentity. Asp.Net Core.

0

Podczas rejestracji w metodzie ConfigureServices pojawiają się następujące błędy: Wystąpiło niejednoznaczne wywołanie pomiędzy dwiema następującymi metodami lub właściwościami TUser i TRole oraz Typ IdentityRole istnieje zarówno w elemencie Identity.Stores oraz Microsoft.Extensions.Identity.Stores Proszę o pomoc.

      services.AddIdentity<ApplicationUser, IdentityRole>()
        .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>().AddDefaultTokenProviders();
        ```
0

Brzmi jakbyś w usingach na początku pliku importował dwa namespace, które zawierają te identyczne metody rozszerzające. Musisz jeden z nich usunąć.
Drugim problemem są polskie komunikaty błędów.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1