WPF: ListBox zagnieżdżony w Item innego ListBox'a - jak usunąć zaznaczenie tego wewnetrznego

0

Mam taki ListBox jak niżej. W nadrzędnym jako Item jest element kolekcji MarszrutyZaznaczonegoArtykulu, i w tym Item'ie, jest zagnieżdżony inny ListBox z kolekcją OperacjeOryginalne.

Chciałbym uzyskać taki efekt, że w tym wewnetrznym nie bedzie można zaznaczać pojedynczych Item'ów a cały wewnetrzny ListBox "przejmie" focus elementu zaznaczonego w zewnetrznym ListBoxie.

Jak to zrobić? Chyba że niepotrzebnie brnę w wewnętrznego ListBox'a może da się to zrobić inną kontrolką?

                 <ListBox DockPanel.Dock="Top" ItemsSource="{Binding MarszrutyZaznaczonegoArtykulu}">
                  <ListBox.ItemTemplate>
                    <DataTemplate>
                      <StackPanel Orientation="Vertical">
                        <StackPanel Orientation="Vertical">
                          <StackPanel Orientation="Horizontal">
                            <TextBlock Text="Mar." FontSize="14"/>
                            <TextBlock Text="{Binding NrMarszruty}" FontSize="14" FontWeight="Bold"/>
                          </StackPanel>
                          <TextBlock Text="{Binding Index}" Margin="4,0,0,0" FontSize="14" FontWeight="Bold"/>
                        </StackPanel>
                        <ListBox ItemsSource="{Binding OperacjeOryginalne}">
                          <ListBox.ItemTemplate>
                            <DataTemplate>
                              <StackPanel Orientation="Horizontal">
                                <TextBox Text="{Binding NrOperacji}"/>
                                <TextBlock Text="{Binding KodStanowiska}"/>
                                <Label Content="{Binding Czas_Tpz.CzasStandard}"/>
                              </StackPanel>
                            </DataTemplate>
                          </ListBox.ItemTemplate>
                        </ListBox>
                      </StackPanel>
                    </DataTemplate>
                  </ListBox.ItemTemplate>
                </ListBox>

I przykład wygląda tak:
widokListBox.png

1

Jeżeli nie chcesz listbox wewnątrz i zaznaczania elementów użyj ItemsControl

  public class MainWindowViewModel
  {
    public MainWindowViewModel()
    {
      Persons = new ObservableCollection<Person>();
      Persons.Add(new Person() { Name = "Andrzej" });
      Persons.Add(new Person() { Name = "Piotr" });
    }

    public IList<Person> Persons { get; private set; }
  }
  public class Person
  {
    public Person()
    {
      Datas = new ObservableCollection<string>();
      Datas.Add("Data1");
      Datas.Add("Data2");
      Datas.Add("Data3");
      Datas.Add("Data4");
    }
    public string Name { get; set; }
    public IList<string> Datas { get; private set; }
  }
<Window x:Class="WpfApp1.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:WpfApp1"
    mc:Ignorable="d"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
  <Grid>
    <Grid.DataContext>
      <local:MainWindowViewModel x:Name="hViewModel"/>
    </Grid.DataContext>
    <ListBox ItemsSource="{Binding Persons}">
      <ListBox.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
          <Grid>
            <Grid.ColumnDefinitions>
              <ColumnDefinition Width="auto"/>
              <ColumnDefinition Width="auto"/>
            </Grid.ColumnDefinitions>
            <TextBlock Text="{Binding Path=Name}"/>
            <ItemsControl Grid.Column="1" ItemsSource="{Binding Path=Datas}">
              <ItemsControl.ItemTemplate>
                <DataTemplate>
                  <TextBlock Text="{Binding}"/>
                </DataTemplate>
              </ItemsControl.ItemTemplate>
            </ItemsControl>
          </Grid>
        </DataTemplate>
      </ListBox.ItemTemplate>
    </ListBox>
  </Grid>
</Window>

screenshot-20220514031226.png

0

Super, dzięki wielkie, o to chodziło.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1