Wzorzec MVP Windows Forms

0

Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale z tego co pisze to w klasie dotyczącej prezentera są metody takie jak np. ButtonHelper: mouseMoveEvent(), mouseLeaveEvent() - zmiana kształtu kursora oraz koloru tła najechanego buttona, czy FormHelper: setFormAppearance() - BorderStyle, BackColor, Icon, MinimizeBox, window title, menu kontekstowe oraz SetFormElements() (ustawia np. windowTitle, text dla labeli).

Czy dany widok w metodzie Form_Load() lub dla innych zdarzeń tworzy instancję obiektu odpowiedniego dla niego prezentera i wywołuje powyższe metody? Albo czy powyższe metody są w klasie dotyczącej jego widoku, a prezenter zawiera właściwość IViewNazwaWidoku?

Prezenter zawiera właściwosci: IView oraz IModel, wiec ma dostep do elementow widoku, ktorym przypisuje odpowiednie wartości w danej metodzie, a ta metoda jest wywoływana w odpowiednim zdarzeniu dla danego widoku. Chyba tak będzie poprawnie.

1

Prezenter zawiera logikę prezentacji, czyli metody takie jak: RefreshList, SaveNew, DeleteItem, ShowChildEditor, ConfirmChoice, itd.
Te wszystkie metody operują na obiekcie implementującym jakiś IViewModel, czyli w przypadku WinForms najczęściej FormJakiśtam.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1