W jaki sposób przerobić kod HttpClient na WebRequest?

0

Witam serdecznie. Posiadam działający kod napisany pod HttpClient

string sign = CalculateRegisterSign(model.sessionId, options.MerchantId, model.amount, model.currency, options.CRC);
      HttpClient client = new HttpClient();
      var content = new FormUrlEncodedContent(
        CombineParametersForRegister(options, model, sign)
        .ToDictionary(x => x.Name, x => x.StringValue)
        );
      var response = await client.PostAsync(
        SandboxRegisterUrl,
        content
        );
      string responseString = await response.Content.ReadAsStringAsync();
      return responseString;

Otrzymuję poprawnie token i 0 błędów.
error=0&token=73ECBC95F2-CAFA07-035AFF-25017658C8
Musze niestety zamienić to na stare WebRequest i zaczynają się schody. Aktualnie stanąłem w tym miejscu:

string sign = CalculateRegisterSign(model.sessionId, options.MerchantId, model.amount, model.currency, options.CRC);
      FormUrlEncodedContent content = new FormUrlEncodedContent(
        CombineParametersForRegister(options, model, sign)
        .ToDictionary(x => x.Name, x => x.StringValue)
        );
      byte[] byteContent = await content.ReadAsByteArrayAsync();
      
      WebRequest webRequest = HttpWebRequest.Create(SandboxRegisterUrl);
      webRequest.Method = "POST";
      webRequest.ContentLength = byteContent.Length;

      using(var dataStream = webRequest.GetRequestStream())
      {
        dataStream.Write(byteContent, 0, byteContent.Length);
        dataStream.Close();
      }
      
      WebResponse response = webRequest.GetResponse();
      string responseFromServer = string.Empty;
      using(var dataStream = response.GetResponseStream())
      {
        StreamReader reader = new StreamReader(dataStream);
        responseFromServer = reader.ReadToEnd();
      }
      response.Close();
      return responseFromServer;

Zwracane dane są takie, jakbym w ogóle nie przesyłał parametrów:
error=1&errorMessage=p24_merchantId:Incorrect merchant_id&p24_posId:Incorrect pos_id&p24_sessionId:Empty p24_sessionId&p24_email:Empty p24_email&p24_urlReturn:Empty p24_urlReturn&p24_urlCancel:Empty p24_urlCancel&p24_amount:Incorrect value.

Mogę Was prosić o pomoc?

5

Webrequest nawet nie ma pojęcia co to za typ ma być, wie tylko, że na dany adres url, ma wysłać posta z payloadem bajtów, bo nie dałeś mu znać jaki ContentType ma twoje żądanie.

powinno pomóc

webRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1