LINQ sortowanie elementów zależnych

1

W jaki sposób w zapytaniu jak poniżej można posortować InvoiceItems po jednym z jego pól? Chcę posortować faktury jak poniżej jak również zależne pozycje faktury.

      var invoices = await _context.Invoices
      .Where(s => s.InvoiceDate >= startDate && s.InvoiceDate <= endDate)
      .Include(s => s.Customer)
        .ThenInclude(c => c.ServiceItems)
      .Include(i => i.InvoiceItems)
      .OrderBy(o => o.Customer.Group.Name)
        .ThenBy(o => o.Customer.CustomerCode)
      .ToListAsync();
0

no jestem ciekawy jak to ktoś zrobi, oraz pytanie jak EF / Core to przełoży na SQL

no bo bez LINQ to zwykłym foreachem i na każdej fakturce sortowanie każdego elementu

edit. ale żem dzban

1

Dobra, już sobie przypomniałem:

      var invoices = await _context.Invoices
      .Where(s => s.InvoiceDate >= startDate && s.InvoiceDate <= endDate)
      .Include(s => s.Customer)
        .ThenInclude(c => c.ServiceItems)
      .Include(i => i.InvoiceItems)
      .Select(s => new Invoice()
      {
        Id = s.Id,
        Description = s.Description,
        InvoiceDate = s.InvoiceDate,
        IsClosed = s.IsClosed,
        IsExported = s.IsExported,
        InvoiceDelivery = s.InvoiceDelivery,
        PriceCalculation = s.PriceCalculation,
        PaymentMethod = s.PaymentMethod,
        PaymentPeriod = s.PaymentPeriod,
        RowVersion = s.RowVersion,
        Customer = s.Customer,
        CustomerId = s.CustomerId,
        InvoiceItems = s.InvoiceItems
          .OrderBy(o => o.RemoteSystemServiceCode)
          .ToList()
      })
      .OrderBy(o => o.Customer.Group.Name)
        .ThenBy(o => o.Customer.CustomerCode)
      .ToListAsync();

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0