rekurencja, tablice, zwracanie stringa

0

Stwórz funkcję string ZwrocPodzielne(int[] tab, int n, int i=0) , która zwraca jedynie liczby podzielne przez n z tablicy, w postaci tekstowej wykorzystując rekurencję, w formacie bez spacji oraz znaku przejścia do nowej linii, zgodnie z kolejnością występowania, np.: [3,4,8,6]
sam program napisałem:

static string ZwrocPodzielne(int[] tab, int n, int i = 0)
    {
      if (i == 0)
      {
        Console.Write("[");
        if (tab[i] % n == 0)
        {
          Console.Write(tab[i] + ",");
        }
        return ZwrocPodzielne(tab, n, i + 1);
      }
      if (tab.Length == 1)
      {
        if (i == 1)
        {
          if (tab[0] % n == 0)
          {
            Console.Write(tab[0]);
            return ZwrocPodzielne(tab, n, i + 1);
          }
        }
      }
      if (i >= tab.Length)
      {
        return "]";
      }
      if (tab[i] % n == 0)
      {

          Console.Write(tab[i] + ",");
          return ZwrocPodzielne(tab, n, i + 1);                
      }
      return ZwrocPodzielne(tab, n, i + 1);
    }

ale mam problem z przecinkiem, ponieważ nie wiem jaki warunek dać, żeby przecinek na końcu nie wystąpił.

0

Masz też innego buga, dla tablicy jednoelementowej, gdy liczba jest podzielna, drukuje ją dwa razy, ale bez przecinka na końcu! :)

0

Nie widzę tam opcji edytowania to dodam tutaj:

static string ZwrocPodzielne(int[] tab, int n, int i = 0)
    {
      if (tab.Length == 0)
      {
        return "[]";
      }
      if (i == 0)
      {
        Console.Write("[");
        if (tab[i] % n == 0)
        {
          Console.Write(tab[i] + ",");
        }
        return ZwrocPodzielne(tab, n, i + 1);
      }

      if (i >= tab.Length)
      {
        return "]";
      }
      if (tab[i] % n == 0)
      {

          Console.Write(tab[i] + ",");
          return ZwrocPodzielne(tab, n, i + 1);                
      }
      return ZwrocPodzielne(tab, n, i + 1);
    }
1

@Matfizf:

UPDATE: no ok przemyślałem, powinno działać bez zaawansowanych ficzerów jak substring :D, to pierwsze z kolekcjami - rzeczywiscie moje niepotrzebne skomplikowanie było. Wszystko rozumiesz? Prosciej juz nie umiem tego zrobic :D

Twój program nie robi tego o co prosi temat zadania. Tj. nie zwraca zadanego stringa, tylko wypisuje po kawałku na konsolę, porównaj z tym:

  static string ZwrocPodzielne(int[] tab, int n, int i = 0) {
    String res = "";
    if (i < tab.Length) {
      if (tab[i] % n == 0) res += tab[i];
      String tmp = ZwrocPodzielne(tab, n, i + 1);
      res += ((res.Length > 0 && tmp.Length > 0) ? "," : "") + tmp;
    } 
    if (i == 0) res = "[" + res + "]";
    return res;
  }

wołasz sobie to np. tak potem:

using System;

public class Program {
  public static void Main()  {
    int[] tab = new int[] {1,2,3,4,5,6};
    //tab = new int[]{5};
    String res = ZwrocPodzielne(tab, 2);
    Console.Write(res);
  }

//..... itd..

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 0, botów: 1

Robot: CCBot