Porównanie przeciążeń metody "list.Sort()"

0

Szanowni Państwo,

Mam tutaj dość prosty, acz przydługawy, program sortujący listę.

 1. Metoda "sort()" ma dwa przeciążenia. Jedno z obiektem klasy która dziedziczy "IComparable<>" a drugie klasy "Comparison<>". Co nam to w sumie zmienia czy użyjemy jednego sposobu czy drugiego? czyt. która metoda jest lepsza? Oba te sposoby opierają się stworzeniu obiektu będącego delegatem?

 2. Za pomocą
  listPersonel.Sort(delegate (Personel c1, Personel c2) { return c1.Name.CompareTo(c2.Name); });
  tworzymy obiekt (delegat) anonimowy który przekazujemy funkcji sortującej. Jakie są zalety korzystania z obiektów anonimowych?

 3. Jeśli użyjemy "Peek definition" na klasie "Comparision" to będziemy mieli:
  public delegate int Comparison<in T>(T x, T y);
  Co oznacza fragment <in T> ?

Tutaj kod programu:

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace IntroductionIntoCsharp22
{
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");

      //Utworzenie listy instancji klasy Personel
      List<Personel> listPersonel = new List<Personel>();
      listPersonel.Add(new Personel("John", 4500));
      listPersonel.Add(new Personel("Hawking", 3500));
      listPersonel.Add(new Personel("Olek", 2500));

      //Wyświetlenie listy personelu
      foreach (Personel person in listPersonel)
      {
        Console.WriteLine(person.ID + " " + person.Name + " " + person.Salary);
      }

      //Posortowanie listy po zarobkach według wewnętrznej metody
      listPersonel.Sort();

      Console.WriteLine("\nPosortowane po zarobkach");
      //Wyświetlenie listy personelu
      foreach (Personel person in listPersonel)
      {
        Console.WriteLine(person.Name + " " + person.Salary);
      }

      //Utworzenie obiektu klasy "SortByName" i przekazanie go, jako argument, funkcji sortującej.
      SortByName objekt = new SortByName();
      listPersonel.Sort(objekt);

      Console.WriteLine("\nPosortowane po imionach");
      //Wyświetlenie listy personelu
      foreach (Personel person in listPersonel)
      {
        Console.WriteLine(person.Name + " " + person.Salary);
      }

      //Utworzenie instancji obiektu będącego delegatem "Comparision" do porównania po zarobkach
      Comparison<Personel> personelComparer = new Comparison<Personel>(ComparePersonel);
      //Wywołanie funkcji sortującej listę po zarobkach
      listPersonel.Sort(personelComparer);            

      Console.WriteLine("\nPosortowane po zarobkach");
      //Wyświetlenie listy personelu
      foreach (Personel person in listPersonel)
      {
        Console.WriteLine(person.ID + " " + person.Name + " " + person.Salary);
      }

      //Utworzenie anonimowego obiektu będącego delegatem porównującym dwa obiekty po imieniu
      listPersonel.Sort(delegate (Personel c1, Personel c2) { return c1.Name.CompareTo(c2.Name); });

      Console.WriteLine("\nPosortowane po imionach");
      //Wyświetlenie listy personelu
      foreach (Personel person in listPersonel)
      {
        Console.WriteLine(person.ID + " " + person.Name + " " + person.Salary);
      }

      //Utworzenie, za pomocą wyrażenia lambda, anonimowego obiektu będącego delegatem porównującym po dwa obiekty po imieniu
      listPersonel.Sort((x, y) => x.ID.CompareTo(y.ID));

      Console.WriteLine("\nPosortowane po ID");
      //Wyświetlenie listy personelu
      foreach (Personel person in listPersonel)
      {
        Console.WriteLine(person.ID + " " + person.Name + " " + person.Salary);
      }

      Console.ReadKey();
    }

    //Definicja, za pomocą wyrażenia lambda, klasy porównującej dwa obiekty tego samego typu po zarobkach
    private static int ComparePersonel(Personel x, Personel y) => x.Salary.CompareTo(y.Salary);
  }

  //definicja klasy Personel
  class Personel : IComparable<Personel>
  {
    static int Pop = 0;
    public int ID { get; }
    public string Name { get; }
    public int Salary { get; }

    public Personel(string name, int salary)
    {
      Pop++;
      this.ID = Pop;
      this.Name = name;
      this.Salary = salary;
    }
    //Funkcja interfejsu "IComparable<>" porówująca dwa obiekty po zarobkach
    public int CompareTo(Personel obj)
    {
      return this.Salary.CompareTo(obj.Salary);
    }
  }
  //Definicja klasy porównująca obiekty po imieniu
  class SortByName : IComparer<Personel>
  {
    public int Compare(Personel obj1, Personel obj2)
    {
      return obj1.Name.CompareTo(obj2.Name);
    }
  }
}
2

To jest kontrawariantny parametr typu , jeszcze są kowariantne parametry typu ze słowem kluczowym out.
To nie jest żadna nowość . Takie parametry zostały wprowadzone w C# 4. W książkach mało albo nic nie ma na ich temat.
Takie parametry można stosować w interfejsach i delegatach.

taki krótki przykład o co w tym wszystkim biega ;)

using System;
namespace ConsoleApp9
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Generyczna<Bazowa> ob1 = new Generyczna<Bazowa>();
      Generyczna<Pochodna> ob2 = new Generyczna<Pochodna>();

      IjakisInterfejs1<Bazowa> in1 = ob2;

      IjakisInterfejs2<Pochodna> in2 = ob1;

    }
  }

  public interface IjakisInterfejs1<out T> { T Metoda1(); }
  public interface IjakisInterfejs2<in T> { void Metoda2(T par); }
  class Bazowa
  {
  }

  class Pochodna : Bazowa
  {
  }

  class Generyczna<T> : IjakisInterfejs1<T>, IjakisInterfejs2<T>
  {
    T x;

    public T Metoda1()
    {
      return x;
    }

    public void Metoda2(T par)
    {
      x = par;
    }
  }
}
0
lion137 napisał(a):

Do poczytania:
https://docs.microsoft.com/en[...]/keywords/in-generic-modifier
https://stackoverflow.com/que[...]arisont-understanding#3498918
https://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_andcontravariance(computer_science)

EDYCJA: Znów mi widzę linka z Wiki niepoprawnie wkleja, @cerrato, @somekind , trzeba tu jakiegos buga zgłosić, czy coś? W każdym razie zobacz tu:
https://duckduckgo.com/?t=can[...]nce&atb=v219-1&ia=web
Pierwszy wynik.

 1. Czyli "Comparison<>" jest delegatem, czyli po prostu obiektem który wskazuje na funkcję i może być traktowany jak funkcja? W przypadku "IComparer<>" musimy napisać nową klasę która dziedziczy po interface "IComparer<>" i dopiero obiekt tej nowej klasy przekazać jako argument?
 2. Czy wyrażenie lambda też jest takim obiektem anonimowym?
 3. Chyba nie rozumiem. Czyli <in T> po prostu pozawala nam wywoływać metodą na obiektach klasy "T" i wszystkich pochodnych?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0