C# Process.Start nie działa, nie wyrzuca błędów

0

Hej,
mam problem z odpaleniem aplikacji przez kod c#

var path = "dir\\file.exe";
Process.Start(path);

Plik się nie odpala, ale też nie wyrzuca żadnych błędów, nic się nie dzieje.
Plik, jak i ścieżka na pewno istnieje, Directory.Exist, File.Exists zwraca true

Wie ktoś jak naprawić ten problem?

//edit
Odpalając ręcznie lub przez cmd działa poprawnie

0

Skąd wiesz że sie nie uruchamia? To że następne okno się nie pojawilo to nie znaczy że się nie uruchomiło.

0

Odpalasz plik ze ścieżką względną, dir\file.exe, która odnosi się do bieżącego katalogu.
Podpowiedź: bieżącym katalogiem zwykle nie jest katalog zawierający exe programu.

Pobierz ścieżkę do uruchomionego exe dowolnym działającym sposobem i doklej do niej to dir\file.exe tak by odpalać przez pełną ścieżkę bezwzględną.

https://www.google.com/search?q=c%23%20get%20exe%20path

0

Jeśli to jest aplikacja konsolowa to spróbuj:

var process = new Process
      {
        StartInfo = new ProcessStartInfo
        {
          FileName = Directory.GetCurrentDirectory() + <sciezka wzgledna do bin/Debug/>,
          Arguments = <twoje argumenty>,
          UseShellExecute = false,
          RedirectStandardOutput = true,
          RedirectStandardError = true,
        }
      };
process.Start();
var output = process.StandardOutput.ReadToEnd();
string err = process.StandardError.ReadToEnd();
process.WaitForExit();

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1