Cześć,

Czy pod buttonem w ASP .NET Core muszę zawsze podpinać akcję kontrolera? Mam taki case:

  1. W kontrolerze przy akcji dodawania obiektu X wykonuje się warunkowo dodatkowa metoda z serwisu - generowanie losowego kodu.
  2. Chciałbym aby w przypadku edycji obiektu X, gdy ten nie ma uzupełnionego pola "Kod" pojawiał się przycisk, po którego kliknięciu wywoływana jest powyższa metoda z serwisu. Czy aby się do niej odwołać asp-helperami muszę mieć ją jako osobną metodę kontrolera?