nie działa poprawnie blok try and catch

0

Witam. Poniższy blok try and catch nie działa poprawnie, a dokładnie nie zapisują się dane do pliku poprzez strumień. Będę wdzięczy za wskazanie błędów.

  public TreeNode retrieveTreeNodes(string path) 
  {
    TreeNode driveNode = new TreeNode(path);
    driveNode.Tag = "Drive";

      try
      {
        string name;
        char slash = '\\';
        DriveInfo drive = DriveInfo.GetDrives().Where(a => a.Name == path).First();
        driveNode.Text = path + "(" + drive.DriveFormat + ")";

        List<string> directories = System.IO.Directory.GetDirectories(path).ToList();

        foreach (string s in directories)
        {
          if (s != path + "$RECYCLE.BIN" && s != path + "System Volume Information")
          {
            int position = s.LastIndexOf(slash);
            name = s.Substring(position + 1, s.Length - (position + 1));
            TreeNode node = new TreeNode(name);
            node.Tag = "Directory";

            nodeOperations.loadSubDirectories(node, s);
            driveNode.Nodes.Add(node);
          }
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        string description = "While loading directories occurred a problem: ";

        FileStream stream = new FileStream(Path.Combine(Application.StartupPath, "log.txt"), FileMode.Append, FileAccess.Write);
        StreamWriter sw = new StreamWriter(stream);
        sw.WriteLine("\r\nLog Entry: ");
        sw.WriteLine(string.Format("Date: {0}, Action type: {1}", DateTime.Now.ToLongDateString(), "Error"));
        sw.WriteLine(description + " " + ex.Message);
        sw.WriteLine("-------------------------------------------------------------------------------");
        sw.Close();

        MessageBox.Show(description + ex.Message + "!!!!!!!!!!!!!!!!");
      }      

    return driveNode;

  }
0

Nie chcesz użyć jakiegoś state of art loggera typu SeriLog zamiast własnego robić?

1

Użyj File.AppendText albo czegoś w tym rodzaju, zamiast się tłuc ze strumieniami.
Możliwe, że komputer po tym, jak stwierdził, że kończysz tekst kilkunastoma wykrzyknikami, boi się z Tobą współpracować.
Jeszcze bardziej możliwe jest to, że dane się jednak zapisują, tylko pewnie nie tam, gdzie ich potem szukasz.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1