rekurencja - wynik zawsze jest równy 1

0

za każdym razem gdy wykonuje się rekurencja liczy x jako 0 i wynik jest 1

namespace _10_rekurencja
{
  class Program
  {
    static uint IleJedynek(uint n)
    {
      uint x = 0;
      if (n < 1)
      {
         
        return 0;

      }
      IleJedynek(n/2);
      
      if (n%2 ==1)
      {
         x++;
      }
      return x;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(IleJedynek(221));
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
0

Jaki problem ma ten program rozwiązywać?

EDYCJA: Ok, jeśli to ma liczyć ilość jedynek w liczbie, jak sugeruje nazwa funkcji, to pseudokod:

function ones_digits(n):
	if n == 0: return 0
	else if: n % 10 == 1: return 1 + ones_digits(n / 10) # dzielenie w integerach
	else: return ones_digits(n / 10)
0

Załóżmy, że n >= 1. Jako, że funkcja zwraca zmienną x, prześledźmy jaką wartość ma x po kolejnych linijkach przeformatowanego kodu funkcji (w komentarzu znajdzie się wartość po danej linijce):

uint x = 0;  // x == 0
if (n < 1) { return 0; } // nie zmieniamy x. Jako, że n >= 1, nic nie zwracamy. Zatem x == 0
IleJedynek(n/2); // tu wywołujemy jakąś funkcję, która niemniej jednak nie zmienia wartości x, zatem po tej linijce wciąż x == 0
if (n%2 ==1) { x++; } // tutaj, w zależności od parzystości n, powiększymy x o jeden, lub nie
return x; // zwracamy 0 lub 1

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1