Dodanie drag drop do dynamicznie utworzonego przycisku

0

Tak jak w temacie. Jak dodac do dynamicznie stworzonego przycisku opcje drag drop bo juz nie mam pomyslow.

int a = 1;
    

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Button dynamicButton = new Button();      // Set Button properties

      dynamicButton.Height = 40;

      dynamicButton.Width = 300;

      dynamicButton.BackColor = Color.Red;

      dynamicButton.ForeColor = Color.Blue;

      dynamicButton.Location = new Point(20, 150);

      dynamicButton.Text = "DBtn"+a;

      dynamicButton.Name = "DBtn"+a;

      dynamicButton.Font = new Font("Georgia", 16);      // Add a Button Click Event handler

      // dynamicButton.Click += new EventHandler(DynamicButton_Click);
      //dynamicButton.MouseDown += new dynamicButton_MouseDown();
      this.MouseDown += new MouseEventHandler(this.dynamicButton_MouseDown);
      a++;

      Controls.Add(dynamicButton); 
    }

    void dynamicButton_MouseDown(object sender, System.EventArgs dd)
    {
      MouseEventHandler e;
      if (e.Button == MouseButtons.Left)
      {
        isDragged = true;
        Point ptStartPosition = button1.PointToScreen(new Point(e.X, e.Y));

        ptOffset = new Point();
        ptOffset.X = button1.Location.X - ptStartPosition.X;
        ptOffset.Y = button1.Location.Y - ptStartPosition.Y;
      }
      else
      {
        isDragged = false;
      }
    }
0
dynamicButton.AllowDrop = true;
dynamicButton.DragEnter += this.DragEnter;
dynamicButton.DragDrop += this.DragDrop;

void DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
{
	e.Effect = DragDropEffects.Move;
}

void DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
{
	var fileList = e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop, false) as string[];
}
0

Zrobilem cos takiego ale cos nie dziala

 this.MouseDown += new MouseEventHandler(this.dynamicButton_MouseDown);
      this.MouseMove += new MouseEventHandler(this.dynamicButton_MouseMove);
      this.MouseUp += new MouseEventHandler(this.dynamicButton_MouseUp);
      a++;

      Controls.Add(dynamicButton); 
    }

    public void dynamicButton_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e) 
    {
      isDragged = false;
    }


    public void dynamicButton_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (isDragged)
      {
        Point newPoint = button1.PointToScreen(new Point(e.X, e.Y));
        newPoint.Offset(ptOffset);
        button1.Location = newPoint;
      }
    }

    public void dynamicButton_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      
      if (e.Button == MouseButtons.Left)
      {
        isDragged = true;
        Point ptStartPosition = button1.PointToScreen(new Point(e.X, e.Y));

        ptOffset = new Point();
        ptOffset.X = button1.Location.X - ptStartPosition.X;
        ptOffset.Y = button1.Location.Y - ptStartPosition.Y;
      }
      else
      {
        isDragged = false;
      }
    }
0

@onizuka:

u mnie działa ¯\_(ツ)_/¯ sprawdź czy jakiegoś głupiego błędu nie ma :P

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Button dynamicButton = new Button();

      dynamicButton.Height = 40;

      dynamicButton.Width = 300;

      dynamicButton.BackColor = Color.Red;

      dynamicButton.ForeColor = Color.Blue;

      dynamicButton.Location = new Point(20, 150);

      dynamicButton.Text = "DBtn";

      dynamicButton.Name = "DBtn";

      dynamicButton.Font = new Font("Georgia", 16);

      dynamicButton.AllowDrop = true;
      dynamicButton.DragEnter += this.Drag_Enter;
      dynamicButton.DragDrop += this.Drag_Drop;

      Controls.Add(dynamicButton);
    }

    void Drag_Enter(object sender, DragEventArgs e)
    {
      e.Effect = DragDropEffects.Move;
    }

    void Drag_Drop(object sender, DragEventArgs e)
    {
      var fileList = e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop, false) as string[];
    }
  }
}

drop.png

0

U mnie sie kompiluje ladnie wszystko pieknie ale nie moge przesuwac tego przycisku.
A cos takiego dziala mi ...

 bool isDragged = false;
    Point ptOffset;
    private void button1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (e.Button == MouseButtons.Left)
      {
        isDragged = true;
        Point ptStartPosition = button1.PointToScreen(new Point(e.X, e.Y));

        ptOffset = new Point();
        ptOffset.X = button1.Location.X - ptStartPosition.X;
        ptOffset.Y = button1.Location.Y - ptStartPosition.Y;
      }
      else
      {
        isDragged = false;
      }
    }

    private void button1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (isDragged)
      {
        Point newPoint = button1.PointToScreen(new Point(e.X, e.Y));
        newPoint.Offset(ptOffset);
        button1.Location = newPoint;
      }
    }

    private void button1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      isDragged = false;
    }
0

Dobra znalazlem rozwiazanie

private Point Origin_Cursor;
private Point Origin_Control;
private bool BtnDragging = false;

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  var b = new Button();
  b.Text = "My Button";
  b.Name = "button";
  //b.Click += new EventHandler(b_Click);
  b.MouseUp += (s, e2) => { this.BtnDragging = false; };
  b.MouseDown += new MouseEventHandler(this.b_MouseDown);
  b.MouseMove += new MouseEventHandler(this.b_MouseMove);
  this.panel1.Controls.Add(b);
}

private void b_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{
  Button ct = sender as Button;
  ct.Capture = true;
  this.Origin_Cursor = System.Windows.Forms.Cursor.Position;
  this.Origin_Control = ct.Location;
  this.BtnDragging = true;
}

private void b_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
  if(this.BtnDragging)
  {
    Button ct = sender as Button;
    ct.Left = this.Origin_Control.X - (this.Origin_Cursor.X - Cursor.Position.X);
    ct.Top = this.Origin_Control.Y - (this.Origin_Cursor.Y - Cursor.Position.Y);
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1