Metoda WaitForExit() w klasie Proscess blokuje działaanie programu

0

Usunąłem "this.process1.SynchronizingObject = this;" zastosowałem "invoke" Niestety poniższy kod dalej blokuje program, a nie mogę usunąć "process1.WaitForExit();", bo proces który chcę uruchomić wykonuje się bardzo długo, a program musi poczekać na wyjście standardowe tego procesu.

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace DISMassistant
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      process1.StartInfo.RedirectStandardError = true;
      process1.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
      process1.StartInfo.UseShellExecute = false;
      process1.StartInfo.FileName = "test.exe";
      //process1.StartInfo.Arguments = "/?";
    }

    public void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //MessageBox.Show("OK");
      process1.Start();

      process1.BeginOutputReadLine();
      process1.BeginErrorReadLine();

      process1.WaitForExit();
    }

    private void process1_OutputDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(e.Data)) return;

      richTextBox1.Invoke((MethodInvoker)delegate { richTextBox1.Text += e.Data + "\n"; });
    }

    private void process1_ErrorDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(e.Data)) return;

      richTextBox1.Invoke((MethodInvoker)delegate { richTextBox1.Text += e.Data + "\n"; });
    }
  }
}

Poniższe rozwiązanie poprzez uruchomienie procesu w osobnym wątku rozwiązuje problem. Ale chciałbym wiedzieć dlaczego w konstruktorze "Form1" działa, a w "button1.Click()" już nie, jak jest wywoływane w tym samym wątku.

Thread th = new Thread(() =>
      {
        process1.Start();

        process1.BeginOutputReadLine();
        process1.BeginErrorReadLine();

        process1.WaitForExit();
      });
      th.Start();
0

To jak chcesz wiedzieć kiedy proces zakończy działanie i ma nie blokować aktualnego wątku to w dokumentacji przy metodzie Process.WaitForExit jest: "To avoid blocking the current thread, use the Exited event.".

w Form1.Designer.cs dodajesz:

this.process1.EnableRaisingEvents = true;
this.process1.Exited += new EventHandler(this.process1_ProcessExitHandler);

a w Form1.cs

private void process1_ProcessExitHandler(object sender, EventArgs e)
{

}
0

Dzięki Pablo8. Wykorzystanie zdarzenia "Exited" obeszło problem. Ale i tak nie rozumiem czemu poniższy kod działa w 100%, tzn.: Proces się kończy. W związku z czym "WaitForExit() też się kończy i nie blokuje niczego. Wyjście standardowe procesu zostaje skopiowane do richTextBox oraz wyświetla się "messageBox" generowany w zdarzeniu "Exited"

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace DISMassistant
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      process1.StartInfo.RedirectStandardError = true;
      process1.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
      process1.StartInfo.UseShellExecute = false;
      process1.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
      process1.StartInfo.Arguments = "/?";

      test();
    }

    public void test()
    {
      process1.Start();

      process1.BeginOutputReadLine();
      process1.BeginErrorReadLine();

      process1.WaitForExit();
      process1.CancelOutputRead();
      process1.CancelErrorRead();
      process1.Close();
    }

    private void process1_OutputDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(e.Data)) return;

      if (richTextBox1.InvokeRequired)
      {
        richTextBox1.Invoke((MethodInvoker)delegate { richTextBox1.Text += e.Data + "\n"; });
      }
      else
      {
        richTextBox1.Text += e.Data + "\n";
      }
    }

    private void process1_ErrorDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(e.Data)) return;

      if (richTextBox1.InvokeRequired)
      {
        richTextBox1.Invoke((MethodInvoker)delegate { richTextBox1.Text += e.Data + "\n"; });
      }
      else
      {
        richTextBox1.Text += e.Data + "\n";
      }
    }

    private void process1_Exited(object sender, EventArgs e)
    {
      process1.CancelOutputRead();
      process1.CancelErrorRead();
      MessageBox.Show("Proces zakończył się");
    }
  }
}

Natomiast w poniższym kodzie proces nie kończy się, dlatego wykonanie programu zatrzymuje się na "WaitForExit()", i nawet formularz się nie wyświetla. Różnica między kodami jest taka, że w pierwszym przypadku wywołuję metodę "test()" w konstruktorze klasy "Form1", a w drugim w zdarzeniu "Load" formularza.

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace DISMassistant
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      process1.StartInfo.RedirectStandardError = true;
      process1.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
      process1.StartInfo.UseShellExecute = false;
      process1.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
      process1.StartInfo.Arguments = "/?";
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      test();
    }

    public void test()
    {
      process1.Start();

      process1.BeginOutputReadLine();
      process1.BeginErrorReadLine();

      process1.WaitForExit();
      process1.CancelOutputRead();
      process1.CancelErrorRead();
      process1.Close();
    }

    private void process1_OutputDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(e.Data)) return;

      if (richTextBox1.InvokeRequired)
      {
        richTextBox1.Invoke((MethodInvoker)delegate { richTextBox1.Text += e.Data + "\n"; });
      }
      else
      {
        richTextBox1.Text += e.Data + "\n";
      }
    }

    private void process1_ErrorDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(e.Data)) return;

      if (richTextBox1.InvokeRequired)
      {
        richTextBox1.Invoke((MethodInvoker)delegate { richTextBox1.Text += e.Data + "\n"; });
      }
      else
      {
        richTextBox1.Text += e.Data + "\n";
      }
    }

    private void process1_Exited(object sender, EventArgs e)
    {
      process1.CancelOutputRead();
      process1.CancelErrorRead();
      MessageBox.Show("Proces zakończył się");
    }
  }
}
0

W obu przypadkach na głównym wątku wywołuje się process1.WaitForExit() i ten wątek zostaje zablokowany.
W pierwszym przypadku do metody process1_OutputDataReceived wchodzi z innego wątku i z tego wątku może dodać tekst do richTextBoxa.
W drugim przypadku proces cały czas się wykonuje, a do metody process1_OutputDataReceived nie wchodzi, ponieważ na innym wątku wykonuje cały czas funkcję OutputReadNotifyUser. Próbuje odwołać się (Invoke) do wątku głównego, który jest zablokowany.

0

Tylko w pierwszym przypadku uruchamiany proces się kończy o czym świadczy wystąpienie zdarzenia "Exited", więc prosess1."WaitForExit()" nie blokuje niczego.

0

WaitForExit() blokuje tylko do czasu zakończenia procesu. Zdarzenie Exited jest wykonywane po zakończeniu procesu, więc w tym momencie wątek nie jest już zablokowany, bo proces skończył już swoje działanie.

Zablokowanie programu nastąpi w takiej sytuacji:
Próbujesz zmodyfikować richTextBox.Text, ale nie możesz tego zrobić z aktualnego wątku i musisz odwołać się do innego wątku. Jeśli na tym innym wątku jest wywołana funkcja WaitForExit(), która blokuje wątek to wywołując Invoke z aktualnego wątku zablokujesz też ten wątek. W takim przypadku WaitForExit nigdy się nie skończy bo proces nie zakończy swojego działania.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0