Metoda WaitForExit() w klasie Proscess blokuje działaanie programu

Odpowiedz Nowy wątek
2019-11-07 14:20
0

Próbuję przechwycić wyjście standardowe aplikacji konsolowej. Wywołanie metody WaitForExit() blokuje działanie programu i nic się nie wyświetla w "richTextBox1". Jak usunę wywołanie tej metody to wtedy wszystko działa. Jednak zależy mi na użyciu WaitForExit();

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  process1.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
  process1.StartInfo.Arguments = "/?";

  process1.Start();
  process1.BeginOutputReadLine();
  process1.BeginErrorReadLine();

  process1.WaitForExit();
}

private void process1_OutputDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
{
  richTextBox1.Text += e.Data + "\n";
}

private void process1_ErrorDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
{
  richTextBox1.Text += e.Data + "\n";
}

Pozostało 580 znaków

2019-11-08 14:31
0

To jak chcesz wiedzieć kiedy proces zakończy działanie i ma nie blokować aktualnego wątku to w dokumentacji przy metodzie Process.WaitForExit jest: "To avoid blocking the current thread, use the Exited event.".

w Form1.Designer.cs dodajesz:

this.process1.EnableRaisingEvents = true;
this.process1.Exited += new EventHandler(this.process1_ProcessExitHandler);

a w Form1.cs

private void process1_ProcessExitHandler(object sender, EventArgs e)
{

}

Pozostało 580 znaków

30 minut temu
0

Dzięki Pablo8. Wykorzystanie zdarzenia "Exited" obeszło problem. Ale i tak nie rozumiem czemu poniższy kod działa w 100%, tzn.: Proces się kończy. W związku z czym "WaitForExit() też się kończy i nie blokuje niczego. Wyjście standardowe procesu zostaje skopiowane do richTextBox oraz wyświetla się "messageBox" generowany w zdarzeniu "Exited"

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace DISMassistant
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      process1.StartInfo.RedirectStandardError = true;
      process1.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
      process1.StartInfo.UseShellExecute = false;
      process1.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
      process1.StartInfo.Arguments = "/?";

      test();
    }

    public void test()
    {
      process1.Start();

      process1.BeginOutputReadLine();
      process1.BeginErrorReadLine();

      process1.WaitForExit();
      process1.CancelOutputRead();
      process1.CancelErrorRead();
      process1.Close();
    }

    private void process1_OutputDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(e.Data)) return;

      if (richTextBox1.InvokeRequired)
      {
        richTextBox1.Invoke((MethodInvoker)delegate { richTextBox1.Text += e.Data + "\n"; });
      }
      else
      {
        richTextBox1.Text += e.Data + "\n";
      }
    }

    private void process1_ErrorDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(e.Data)) return;

      if (richTextBox1.InvokeRequired)
      {
        richTextBox1.Invoke((MethodInvoker)delegate { richTextBox1.Text += e.Data + "\n"; });
      }
      else
      {
        richTextBox1.Text += e.Data + "\n";
      }
    }

    private void process1_Exited(object sender, EventArgs e)
    {
      process1.CancelOutputRead();
      process1.CancelErrorRead();
      MessageBox.Show("Proces zakończył się");
    }
  }
}

Natomiast w poniższym kodzie proces nie kończy się, dlatego wykonanie programu zatrzymuje się na "WaitForExit()", i nawet formularz się nie wyświetla. Różnica między kodami jest taka, że w pierwszym przypadku wywołuję metodę "test()" w konstruktorze klasy "Form1", a w drugim w zdarzeniu "Load" formularza.

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace DISMassistant
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      process1.StartInfo.RedirectStandardError = true;
      process1.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
      process1.StartInfo.UseShellExecute = false;
      process1.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
      process1.StartInfo.Arguments = "/?";
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      test();
    }

    public void test()
    {
      process1.Start();

      process1.BeginOutputReadLine();
      process1.BeginErrorReadLine();

      process1.WaitForExit();
      process1.CancelOutputRead();
      process1.CancelErrorRead();
      process1.Close();
    }

    private void process1_OutputDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(e.Data)) return;

      if (richTextBox1.InvokeRequired)
      {
        richTextBox1.Invoke((MethodInvoker)delegate { richTextBox1.Text += e.Data + "\n"; });
      }
      else
      {
        richTextBox1.Text += e.Data + "\n";
      }
    }

    private void process1_ErrorDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(e.Data)) return;

      if (richTextBox1.InvokeRequired)
      {
        richTextBox1.Invoke((MethodInvoker)delegate { richTextBox1.Text += e.Data + "\n"; });
      }
      else
      {
        richTextBox1.Text += e.Data + "\n";
      }
    }

    private void process1_Exited(object sender, EventArgs e)
    {
      process1.CancelOutputRead();
      process1.CancelErrorRead();
      MessageBox.Show("Proces zakończył się");
    }
  }
}

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

3 użytkowników online, w tym zalogowanych: 2, gości: 1, botów: 0

Użytkownik: Bednarus3, Pablo8