Metoda WaitForExit() w klasie Proscess blokuje działaanie programu

0

Próbuję przechwycić wyjście standardowe aplikacji konsolowej. Wywołanie metody WaitForExit() blokuje działanie programu i nic się nie wyświetla w "richTextBox1". Jak usunę wywołanie tej metody to wtedy wszystko działa. Jednak zależy mi na użyciu WaitForExit();

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  process1.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
  process1.StartInfo.Arguments = "/?";

  process1.Start();
  process1.BeginOutputReadLine();
  process1.BeginErrorReadLine();

  process1.WaitForExit();
}

private void process1_OutputDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
{
  richTextBox1.Text += e.Data + "\n";
}

private void process1_ErrorDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
{
  richTextBox1.Text += e.Data + "\n";
}
0

W dokumentacji dla metody Process.WaitForExit jest napisane, że wątek będzie czekał na zakończenie tego procesu. Wywołując cmd.exe /? na końcu pojawia się "Press any key to continue...". Proces nie zakończy działania do czasu naciśnięcia dowolnego przycisku.

Fragment z dokumentacji:
"WaitForExit() makes the current thread wait until the associated process terminates."

0

Napisałem program testowy

namespace test
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("OK");
    }
  }
}

Gdy wywołuję test.exe też się blokuje

0

Taki kod działa i WaitForExit() nie blokuje programu. Ten komunikat na końcu "Press any key to continue..." jednak nie blokuje.

    public static void Main(string[] args)
    {
      var p = new Process
      {
        StartInfo =
        {
          RedirectStandardError = true,
          RedirectStandardOutput = true,
          UseShellExecute = false,
          FileName = "cmd.exe",
          Arguments = "/?"
        }
      };

      p.OutputDataReceived += OutputDataReceived;
      p.ErrorDataReceived += ErrorDataReceived;

      p.Start();

      p.BeginOutputReadLine();
      p.BeginErrorReadLine();

      p.WaitForExit();
    }

    private static void OutputDataReceived(object sender, DataReceivedEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(e.Data)) return;

      Console.WriteLine(e.Data);
    }

    private static void ErrorDataReceived(object sender, DataReceivedEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(e.Data)) return;

      Console.WriteLine(e.Data);
    }      
0

Poniższy kod działa:

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace DISMassistant
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      process1.StartInfo.RedirectStandardError = true;
      process1.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
      process1.StartInfo.UseShellExecute = false;
      process1.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
      process1.StartInfo.Arguments = "/?";

      process1.Start();

      process1.BeginOutputReadLine();
      process1.BeginErrorReadLine();

      process1.WaitForExit();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("OK");
    }

    private void process1_OutputDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(e.Data)) return;
      richTextBox1.Text += e.Data + "\n";
    }

    private void process1_ErrorDataReceived(object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(e.Data)) return;
      richTextBox1.Text += e.Data + "\n";
    }
  }
}

Ale jak przeniosę poniższy fragment do metody "button1_Click" to program się zawiesza

process1.Start();

process1.BeginOutputReadLine();
process1.BeginErrorReadLine();

process1.WaitForExit();
0

W twoim kodzie brakuje:
process1.OutputDataReceived += process1_OutputDataReceived;
process1.ErrorDataReceived += process1_ErrorDataReceived;
oraz
private Process process1 = new Process();

Po dodaniu tych linijek i uruchomieniu nie udało mi się powtórzyć problemu.
Jedynie w trybie debug próbuje modyfikować RichTextBoxa z innego wątku. Tutaj jest opis jak to poprawić w takim przypadku:
https://docs.microsoft.com/en[...]-controls?redirectedfrom=MSDN

0

Ja korzystam z Visual Studio Express 2017. Aplikacja jest typu Windows Forms. Wyszczególnione przez ciebie linijki są w kodzie, tylko w innym pliku. Zostały one dodane automatycznie poprzez przeciągnięcie kontrolki do formularza. Poza tym przechwycenie wyjścia standardowego działa jak jego obsługa jest umieszczona bezpośrednio w konstruktorze klasy "Form1". A nie działa w wywołaniu metody "button1_Click"

0

Wczoraj stworzyłem też aplikacje Windows Forms i na tej aplikacji sprawdzałem to.

Mógłbyś podesłać cały projekt to sprawdzę na nim?

0

Taki kod działa (w załączniku). Tylko je chcę, aby to się odbyło po przyciśnięciu "Button1"

0

Zatrzymuje się przez to (jest to w Form1.Designer.cs): this.process1.SynchronizingObject = this;
Usunięcie tego albo process1.WaitForExit() nie powoduje blokowania programu.

Po usunięciu this.process1.SynchronizingObject z innego wątku będzie próbował modyfikować RichTextBoxa. W poprzednim komentarzu wrzuciłem link do dokumentacji, musisz użyć metody Invoke.
Po usunięciu process1.WaitForExit() działa dobrze (widać jedynie odświeżenie tekstu jak dodaje nowe linie z tekstem do RichTextBoxa).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0