Jak uprościć ten kod? Drabinka ifów dla różnych typów

0

Oto fragment kodu:

      #region decimal chceck

      if (value is decimal)
      {
        if (!decimal.TryParse(paramStringValue, out decimal paramValue))
        {
          return false;
        }

        return paramValue == (decimal)value;
      }

      #endregion
      #region float chceck

      if (value is float)
      {
        if (!float.TryParse(paramStringValue, out float paramValue))
        {
          return false;
        }

        return paramValue == (float)value;
      }

      #endregion
      #region double chceck

      if (value is double)
      {
        if (!double.TryParse(paramStringValue, out double paramValue))
        {
          return false;
        }

        return paramValue == (double)value;
      }

      #endregion

I tak, to jest tylko fragment... Metoda idzie w tym stylu przez jeszcze kilka typów, a każdy if różni się tylko typem. Co można z tym zrobić?
Myślałam, by wykorzystać generyki na zasadzie:

    private bool Compare<T>(T value, string other)
    {
      if (!typeof(T).TryParse(other, out typeof(T) otherValue))
      {
        return false;
      }

      return otherValue == value;
    }

...ale typeof(T) oczywiście nie ma metody TryParse ;)

2

wyrzuć do to osobnej metody i użyj przeciążenia żeby dostarczyć mechanizm dla każdego typu

bool tryParseAndCompare(decimal value) {
  ...
}

bool tryParseAndCompare(double value) {
  ...
}

...
1

Za wiele to nie upraszcza, ale można to zapisać za pomocą Pattern Matching

public static bool IsEquel<T>(T value, string other)
{ 
  switch(value)
  {
    case decimal leftValue:
    {
      return decimal.TryParse(other, out decimal rightValue) && leftValue == rightValue;
    }
    case float leftValue:
    {
      return float.TryParse(other, out float rightValue) && leftValue == rightValue;
    }
    case double leftValue:
    {
      return double.TryParse(other, out double rightValue) && leftValue == rightValue;
    }        
  }
  return false;
}
6

Hej, tak na szybko pomyślałem że można spróbować TypeConverterem
pisane na kolanie

bool Compare<T>(T value, string other)
{
  var converter = TypeDescriptor.GetConverter(typeof(T));
  try
  {
    var converted = (T)converter.ConvertFromString(other);
    return converted.Equals(value);
  }
  catch (NotSupportedException)
  {
    return false;
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0