Witam

Napisałem w c# kod do gry memory. Odkrywamy w niej kolory, jednakże chciałbym zmienić, odkrywanie na obrazki, tylko nie wiem jak. Mógłby ktoś z forumowiczów mi pomóc?

Oto kod gry:

'namespace Memory
{
public partial class Form1 : Form
{
bool[] czy_przyciski_maja_kolor = new bool[17];
Color[] kolory = new Color[17];
bool[] zakryte = new bool[17];
bool czy_pierwszy_klik = true;
int ruchy = 0;
int numer_pierwszego = 0;
int numer_drugiego = 0;

  public Form1()
  {
    InitializeComponent();
    losuj_przycisk(Color.Red);
    losuj_przycisk(Color.Red);
    losuj_przycisk(Color.Blue);
    losuj_przycisk(Color.Blue);
    losuj_przycisk(Color.Pink);
    losuj_przycisk(Color.Pink);
    losuj_przycisk(Color.Green);
    losuj_przycisk(Color.Green);
    losuj_przycisk(Color.LightCoral);
    losuj_przycisk(Color.LightCoral);
    losuj_przycisk(Color.Gold);
    losuj_przycisk(Color.Gold);
    losuj_przycisk(Color.Khaki);
    losuj_przycisk(Color.Khaki);
    losuj_przycisk(Color.White);
    losuj_przycisk(Color.White);

    for (int i = 1; i < 17; i++)
    {
      zakryte[i] = true;
    }
  }

  private void losuj_przycisk(Color kolor)
  {
    Random gen = new Random();
    int numer_pola = gen.Next(1, 17);
    while (czy_przyciski_maja_kolor[numer_pola] == true)
    {
      numer_pola = gen.Next(1, 17);
    }
    czy_przyciski_maja_kolor[numer_pola] = true;
    kolory[numer_pola] = kolor;
  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button1.BackColor != kolory[1])
    {
      button1.BackColor = kolory[1];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 1;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 1;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }      
  }

  private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button2.BackColor != kolory[2])
    {
      button2.BackColor = kolory[2];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 2;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 2;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }
  }

  private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button3.BackColor != kolory[3])
    {
      button3.BackColor = kolory[3];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 3;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 3;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }
  }

  private void button4_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button4.BackColor != kolory[4])
    {
      button4.BackColor = kolory[4];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 4;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 4;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }
  }

  private void button5_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button5.BackColor != kolory[5])
    {
      button5.BackColor = kolory[5];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 5;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 5;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }
  }

  private void button6_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button6.BackColor != kolory[6])
    {
      button6.BackColor = kolory[6];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 6;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 6;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }
  }

  private void button7_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button7.BackColor != kolory[7])
    {
      button7.BackColor = kolory[7];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 7;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 7;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }
  }

  private void button8_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button8.BackColor != kolory[8])
    {
      button8.BackColor = kolory[8];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 8;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 8;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }
  }

  private void button9_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button9.BackColor != kolory[9])
    {
      button9.BackColor = kolory[9];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 9;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 9;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }
  }

  private void button10_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button10.BackColor != kolory[10])
    {
      button10.BackColor = kolory[10];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 10;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 10;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }
  }

  private void button11_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button11.BackColor != kolory[11])
    {
      button11.BackColor = kolory[11];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 11;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 11;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }
  }

  private void button12_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button12.BackColor != kolory[12])
    {
      button12.BackColor = kolory[12];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 12;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 12;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }
  }

  private void button13_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button13.BackColor != kolory[13])
    {
      button13.BackColor = kolory[13];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 13;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 13;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }
  }

  private void button14_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button14.BackColor != kolory[14])
    {
      button14.BackColor = kolory[14];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 14;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 14;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }
  }

  private void button15_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button15.BackColor != kolory[15])
    {
      button15.BackColor = kolory[15];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 15;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 15;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }
  }

  private void button16_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    if (button16.BackColor != kolory[16])
    {
      button16.BackColor = kolory[16];
      if (czy_pierwszy_klik == true)
      {
        numer_pierwszego = 16;
        czy_pierwszy_klik = false;
      }
      else
      {
        numer_drugiego = 16;
        czy_pierwszy_klik = true;
        sprawdz();
        koloruj_przyciski();
      }
    }
  }

  private void sprawdz()
  {
    ruchy = ruchy + 1;
    if (kolory[numer_pierwszego] == kolory[numer_drugiego])
    {
      MessageBox.Show("Brawo! Para odgadnięta! Liczba ruchów: " + ruchy);
      zakryte[numer_pierwszego] = false;
      zakryte[numer_drugiego] = false;
    }
    else
    {
      MessageBox.Show("Niestety, próbuj dalej");
    }

    int odkryte = 0;
    for (int g = 1; g < 17; g++)
    {
      if (zakryte[g] == false)
      {
        odkryte = odkryte +1;
      }
    }
    if (odkryte == 16)
    {
      MessageBox.Show("Odkryto wszystkie pary. Gratulacje!");
    }
  }

  private void koloruj_przyciski()
  {
    if (zakryte[1] == false) { button1.BackColor = kolory[1]; } else { button1.BackColor = Color.Gray; }
    if (zakryte[2] == false) { button2.BackColor = kolory[2]; } else { button2.BackColor = Color.Gray; }
    if (zakryte[3] == false) { button3.BackColor = kolory[3]; } else { button3.BackColor = Color.Gray; }
    if (zakryte[4] == false) { button4.BackColor = kolory[4]; } else { button4.BackColor = Color.Gray; }
    if (zakryte[5] == false) { button5.BackColor = kolory[5]; } else { button5.BackColor = Color.Gray; }
    if (zakryte[6] == false) { button6.BackColor = kolory[6]; } else { button6.BackColor = Color.Gray; }
    if (zakryte[7] == false) { button7.BackColor = kolory[7]; } else { button7.BackColor = Color.Gray; }
    if (zakryte[8] == false) { button8.BackColor = kolory[8]; } else { button8.BackColor = Color.Gray; }
    if (zakryte[9] == false) { button9.BackColor = kolory[9]; } else { button9.BackColor = Color.Gray; }
    if (zakryte[10] == false) { button10.BackColor = kolory[10]; } else { button10.BackColor = Color.Gray; }
    if (zakryte[11] == false) { button11.BackColor = kolory[11]; } else { button11.BackColor = Color.Gray; }
    if (zakryte[12] == false) { button12.BackColor = kolory[12]; } else { button12.BackColor = Color.Gray; }
    if (zakryte[13] == false) { button13.BackColor = kolory[13]; } else { button13.BackColor = Color.Gray; }
    if (zakryte[14] == false) { button14.BackColor = kolory[14]; } else { button14.BackColor = Color.Gray; }
    if (zakryte[15] == false) { button15.BackColor = kolory[15]; } else { button15.BackColor = Color.Gray; }
    if (zakryte[16] == false) { button16.BackColor = kolory[16]; } else { button16.BackColor = Color.Gray; }
  }
}

}'