Update bazy danych

Odpowiedz Nowy wątek
2019-10-22 14:25

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 2 dni temu

0

Cześć korzystam z identityServer4 oraz .net core. Mam dwa pliki dbContext. ConfigureDbContext oraz PersistedGrantDbContext oraz automatycznie wygenerowane migrację do nich. Kiedy chcę zaaktualizować baze danych komendą

dotnet ef database update --context PersistedGrantDbContext
dotnet ef database update --context ConfigurationDbContext

Mam następujące błedy przy PersistedGrant:

Column, parameter, or variable #1: Cannot specify a column width on data type text.

Kody migracji wygląda tak:

  public partial class Grants : Migration
  {
    protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
    {
      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "DeviceCodes",
        columns: table => new
        {
          UserCode = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: false),
          DeviceCode = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: false),
          SubjectId = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: true),
          ClientId = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: false),
          CreationTime = table.Column<DateTime>(nullable: false),
          Expiration = table.Column<DateTime>(nullable: false),
          Data = table.Column<string>(maxLength: 8000, nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_DeviceCodes", x => x.UserCode);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "PersistedGrants",
        columns: table => new
        {
          Key = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: false),
          Type = table.Column<string>(maxLength: 50, nullable: false),
          SubjectId = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: true),
          ClientId = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: false),
          CreationTime = table.Column<DateTime>(nullable: false),
          Expiration = table.Column<DateTime>(nullable: true),
          Data = table.Column<string>(maxLength: 8000, nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_PersistedGrants", x => x.Key);
        });

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_DeviceCodes_DeviceCode",
        table: "DeviceCodes",
        column: "DeviceCode",
        unique: true);

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_DeviceCodes_Expiration",
        table: "DeviceCodes",
        column: "Expiration");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_PersistedGrants_Expiration",
        table: "PersistedGrants",
        column: "Expiration");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_PersistedGrants_SubjectId_ClientId_Type",
        table: "PersistedGrants",
        columns: new[] { "SubjectId", "ClientId", "Type" });
    }

    protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
    {
      migrationBuilder.DropTable(
        name: "DeviceCodes");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "PersistedGrants");
    }
  }
  [DbContext(typeof(PersistedGrantDbContext))]
  partial class PersistedGrantDbContextModelSnapshot : ModelSnapshot
  {
    protected override void BuildModel(ModelBuilder modelBuilder)
    {
#pragma warning disable 612, 618
      modelBuilder
        .HasAnnotation("ProductVersion", "3.0.0")
        .HasAnnotation("Relational:MaxIdentifierLength", 128)
        .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.DeviceFlowCodes", b =>
        {
          b.Property<string>("UserCode")
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<string>("ClientId")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<DateTime>("CreationTime")
            .HasColumnType("datetime2");

          b.Property<string>("Data")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(max)")
            .HasMaxLength(8000);

          b.Property<string>("DeviceCode")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<DateTime?>("Expiration")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("datetime2");

          b.Property<string>("SubjectId")
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.HasKey("UserCode");

          b.HasIndex("DeviceCode")
            .IsUnique();

          b.HasIndex("Expiration");

          b.ToTable("DeviceCodes");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.PersistedGrant", b =>
        {
          b.Property<string>("Key")
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<string>("ClientId")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<DateTime>("CreationTime")
            .HasColumnType("datetime2");

          b.Property<string>("Data")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(max)")
            .HasMaxLength(8000);

          b.Property<DateTime?>("Expiration")
            .HasColumnType("datetime2");

          b.Property<string>("SubjectId")
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<string>("Type")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(50)")
            .HasMaxLength(50);

          b.HasKey("Key");

          b.HasIndex("Expiration");

          b.HasIndex("SubjectId", "ClientId", "Type");

          b.ToTable("PersistedGrants");
        });
#pragma warning restore 612, 618
    }
  }

A gdy akutalizuje configureDbContext mam taki bład:

Column, parameter, or variable #3: Cannot specify a column width on data type text.

A kod migracji wygląda tak:

using System;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations;

namespace Work.Data.Migrations.ConfigurationDb
{
  public partial class Config : Migration
  {
    protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
    {
      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "ApiResources",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Enabled = table.Column<bool>(nullable: false),
          Name = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: false),
          DisplayName = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: true),
          Description = table.Column<string>(maxLength: 1000, nullable: true),
          Created = table.Column<DateTime>(nullable: false),
          Updated = table.Column<DateTime>(nullable: true),
          LastAccessed = table.Column<DateTime>(nullable: true),
          NonEditable = table.Column<bool>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_ApiResources", x => x.Id);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "Clients",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Enabled = table.Column<bool>(nullable: false),
          ClientId = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: false),
          ProtocolType = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: false),
          RequireClientSecret = table.Column<bool>(nullable: false),
          ClientName = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: true),
          Description = table.Column<string>(maxLength: 1000, nullable: true),
          ClientUri = table.Column<string>(maxLength: 2000, nullable: true),
          LogoUri = table.Column<string>(maxLength: 2000, nullable: true),
          RequireConsent = table.Column<bool>(nullable: false),
          AllowRememberConsent = table.Column<bool>(nullable: false),
          AlwaysIncludeUserClaimsInIdToken = table.Column<bool>(nullable: false),
          RequirePkce = table.Column<bool>(nullable: false),
          AllowPlainTextPkce = table.Column<bool>(nullable: false),
          AllowAccessTokensViaBrowser = table.Column<bool>(nullable: false),
          FrontChannelLogoutUri = table.Column<string>(maxLength: 2000, nullable: true),
          FrontChannelLogoutSessionRequired = table.Column<bool>(nullable: false),
          BackChannelLogoutUri = table.Column<string>(maxLength: 2000, nullable: true),
          BackChannelLogoutSessionRequired = table.Column<bool>(nullable: false),
          AllowOfflineAccess = table.Column<bool>(nullable: false),
          IdentityTokenLifetime = table.Column<int>(nullable: false),
          AccessTokenLifetime = table.Column<int>(nullable: false),
          AuthorizationCodeLifetime = table.Column<int>(nullable: false),
          ConsentLifetime = table.Column<int>(nullable: true),
          AbsoluteRefreshTokenLifetime = table.Column<int>(nullable: false),
          SlidingRefreshTokenLifetime = table.Column<int>(nullable: false),
          RefreshTokenUsage = table.Column<int>(nullable: false),
          UpdateAccessTokenClaimsOnRefresh = table.Column<bool>(nullable: false),
          RefreshTokenExpiration = table.Column<int>(nullable: false),
          AccessTokenType = table.Column<int>(nullable: false),
          EnableLocalLogin = table.Column<bool>(nullable: false),
          IncludeJwtId = table.Column<bool>(nullable: false),
          AlwaysSendClientClaims = table.Column<bool>(nullable: false),
          ClientClaimsPrefix = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: true),
          PairWiseSubjectSalt = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: true),
          Created = table.Column<DateTime>(nullable: false),
          Updated = table.Column<DateTime>(nullable: true),
          LastAccessed = table.Column<DateTime>(nullable: true),
          UserSsoLifetime = table.Column<int>(nullable: true),
          UserCodeType = table.Column<string>(maxLength: 100, nullable: true),
          DeviceCodeLifetime = table.Column<int>(nullable: false),
          NonEditable = table.Column<bool>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_Clients", x => x.Id);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "IdentityResources",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Enabled = table.Column<bool>(nullable: false),
          Name = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: false),
          DisplayName = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: true),
          Description = table.Column<string>(maxLength: 1000, nullable: true),
          Required = table.Column<bool>(nullable: false),
          Emphasize = table.Column<bool>(nullable: false),
          ShowInDiscoveryDocument = table.Column<bool>(nullable: false),
          Created = table.Column<DateTime>(nullable: false),
          Updated = table.Column<DateTime>(nullable: true),
          NonEditable = table.Column<bool>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_IdentityResources", x => x.Id);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "ApiClaims",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Type = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: false),
          ApiResourceId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_ApiClaims", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_ApiClaims_ApiResources_ApiResourceId",
            column: x => x.ApiResourceId,
            principalTable: "ApiResources",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "ApiProperties",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Key = table.Column<string>(maxLength: 250, nullable: false),
          Value = table.Column<string>(maxLength: 2000, nullable: false),
          ApiResourceId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_ApiProperties", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_ApiProperties_ApiResources_ApiResourceId",
            column: x => x.ApiResourceId,
            principalTable: "ApiResources",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "ApiScopes",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Name = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: false),
          DisplayName = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: true),
          Description = table.Column<string>(maxLength: 1000, nullable: true),
          Required = table.Column<bool>(nullable: false),
          Emphasize = table.Column<bool>(nullable: false),
          ShowInDiscoveryDocument = table.Column<bool>(nullable: false),
          ApiResourceId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_ApiScopes", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_ApiScopes_ApiResources_ApiResourceId",
            column: x => x.ApiResourceId,
            principalTable: "ApiResources",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "ApiSecrets",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Description = table.Column<string>(maxLength: 1000, nullable: true),
          Value = table.Column<string>(maxLength: 4000, nullable: false),
          Expiration = table.Column<DateTime>(nullable: true),
          Type = table.Column<string>(maxLength: 250, nullable: false),
          Created = table.Column<DateTime>(nullable: false),
          ApiResourceId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_ApiSecrets", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_ApiSecrets_ApiResources_ApiResourceId",
            column: x => x.ApiResourceId,
            principalTable: "ApiResources",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "ClientClaims",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Type = table.Column<string>(maxLength: 250, nullable: false),
          Value = table.Column<string>(maxLength: 250, nullable: false),
          ClientId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_ClientClaims", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_ClientClaims_Clients_ClientId",
            column: x => x.ClientId,
            principalTable: "Clients",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "ClientCorsOrigins",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Origin = table.Column<string>(maxLength: 150, nullable: false),
          ClientId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_ClientCorsOrigins", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_ClientCorsOrigins_Clients_ClientId",
            column: x => x.ClientId,
            principalTable: "Clients",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "ClientGrantTypes",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          GrantType = table.Column<string>(maxLength: 250, nullable: false),
          ClientId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_ClientGrantTypes", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_ClientGrantTypes_Clients_ClientId",
            column: x => x.ClientId,
            principalTable: "Clients",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "ClientIdPRestrictions",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Provider = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: false),
          ClientId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_ClientIdPRestrictions", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_ClientIdPRestrictions_Clients_ClientId",
            column: x => x.ClientId,
            principalTable: "Clients",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "ClientPostLogoutRedirectUris",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          PostLogoutRedirectUri = table.Column<string>(maxLength: 2000, nullable: false),
          ClientId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_ClientPostLogoutRedirectUris", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_ClientPostLogoutRedirectUris_Clients_ClientId",
            column: x => x.ClientId,
            principalTable: "Clients",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "ClientProperties",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Key = table.Column<string>(maxLength: 250, nullable: false),
          Value = table.Column<string>(maxLength: 2000, nullable: false),
          ClientId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_ClientProperties", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_ClientProperties_Clients_ClientId",
            column: x => x.ClientId,
            principalTable: "Clients",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "ClientRedirectUris",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          RedirectUri = table.Column<string>(maxLength: 2000, nullable: false),
          ClientId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_ClientRedirectUris", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_ClientRedirectUris_Clients_ClientId",
            column: x => x.ClientId,
            principalTable: "Clients",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "ClientScopes",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Scope = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: false),
          ClientId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_ClientScopes", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_ClientScopes_Clients_ClientId",
            column: x => x.ClientId,
            principalTable: "Clients",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "ClientSecrets",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Description = table.Column<string>(maxLength: 2000, nullable: true),
          Value = table.Column<string>(maxLength: 4000, nullable: false),
          Expiration = table.Column<DateTime>(nullable: true),
          Type = table.Column<string>(maxLength: 250, nullable: false),
          Created = table.Column<DateTime>(nullable: false),
          ClientId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_ClientSecrets", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_ClientSecrets_Clients_ClientId",
            column: x => x.ClientId,
            principalTable: "Clients",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "IdentityClaims",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Type = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: false),
          IdentityResourceId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_IdentityClaims", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_IdentityClaims_IdentityResources_IdentityResourceId",
            column: x => x.IdentityResourceId,
            principalTable: "IdentityResources",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "IdentityProperties",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Key = table.Column<string>(maxLength: 250, nullable: false),
          Value = table.Column<string>(maxLength: 2000, nullable: false),
          IdentityResourceId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_IdentityProperties", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_IdentityProperties_IdentityResources_IdentityResourceId",
            column: x => x.IdentityResourceId,
            principalTable: "IdentityResources",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateTable(
        name: "ApiScopeClaims",
        columns: table => new
        {
          Id = table.Column<int>(nullable: false)
            .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
          Type = table.Column<string>(maxLength: 200, nullable: false),
          ApiScopeId = table.Column<int>(nullable: false)
        },
        constraints: table =>
        {
          table.PrimaryKey("PK_ApiScopeClaims", x => x.Id);
          table.ForeignKey(
            name: "FK_ApiScopeClaims_ApiScopes_ApiScopeId",
            column: x => x.ApiScopeId,
            principalTable: "ApiScopes",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        });

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ApiClaims_ApiResourceId",
        table: "ApiClaims",
        column: "ApiResourceId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ApiProperties_ApiResourceId",
        table: "ApiProperties",
        column: "ApiResourceId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ApiResources_Name",
        table: "ApiResources",
        column: "Name",
        unique: true);

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ApiScopeClaims_ApiScopeId",
        table: "ApiScopeClaims",
        column: "ApiScopeId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ApiScopes_ApiResourceId",
        table: "ApiScopes",
        column: "ApiResourceId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ApiScopes_Name",
        table: "ApiScopes",
        column: "Name",
        unique: true);

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ApiSecrets_ApiResourceId",
        table: "ApiSecrets",
        column: "ApiResourceId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ClientClaims_ClientId",
        table: "ClientClaims",
        column: "ClientId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ClientCorsOrigins_ClientId",
        table: "ClientCorsOrigins",
        column: "ClientId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ClientGrantTypes_ClientId",
        table: "ClientGrantTypes",
        column: "ClientId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ClientIdPRestrictions_ClientId",
        table: "ClientIdPRestrictions",
        column: "ClientId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ClientPostLogoutRedirectUris_ClientId",
        table: "ClientPostLogoutRedirectUris",
        column: "ClientId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ClientProperties_ClientId",
        table: "ClientProperties",
        column: "ClientId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ClientRedirectUris_ClientId",
        table: "ClientRedirectUris",
        column: "ClientId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_Clients_ClientId",
        table: "Clients",
        column: "ClientId",
        unique: true);

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ClientScopes_ClientId",
        table: "ClientScopes",
        column: "ClientId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_ClientSecrets_ClientId",
        table: "ClientSecrets",
        column: "ClientId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_IdentityClaims_IdentityResourceId",
        table: "IdentityClaims",
        column: "IdentityResourceId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_IdentityProperties_IdentityResourceId",
        table: "IdentityProperties",
        column: "IdentityResourceId");

      migrationBuilder.CreateIndex(
        name: "IX_IdentityResources_Name",
        table: "IdentityResources",
        column: "Name",
        unique: true);
    }

    protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
    {
      migrationBuilder.DropTable(
        name: "ApiClaims");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "ApiProperties");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "ApiScopeClaims");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "ApiSecrets");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "ClientClaims");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "ClientCorsOrigins");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "ClientGrantTypes");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "ClientIdPRestrictions");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "ClientPostLogoutRedirectUris");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "ClientProperties");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "ClientRedirectUris");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "ClientScopes");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "ClientSecrets");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "IdentityClaims");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "IdentityProperties");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "ApiScopes");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "Clients");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "IdentityResources");

      migrationBuilder.DropTable(
        name: "ApiResources");
    }
  }
}
// <auto-generated />
using System;
using IdentityServer4.EntityFramework.DbContexts;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.ValueConversion;

namespace Work.Data.Migrations.ConfigurationDb
{
  [DbContext(typeof(ConfigurationDbContext))]
  partial class ConfigurationDbContextModelSnapshot : ModelSnapshot
  {
    protected override void BuildModel(ModelBuilder modelBuilder)
    {
#pragma warning disable 612, 618
      modelBuilder
        .HasAnnotation("ProductVersion", "3.0.0")
        .HasAnnotation("Relational:MaxIdentifierLength", 128)
        .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiResource", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<DateTime>("Created")
            .HasColumnType("datetime2");

          b.Property<string>("Description")
            .HasColumnType("nvarchar(1000)")
            .HasMaxLength(1000);

          b.Property<string>("DisplayName")
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<bool>("Enabled")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<DateTime?>("LastAccessed")
            .HasColumnType("datetime2");

          b.Property<string>("Name")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<bool>("NonEditable")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<DateTime?>("Updated")
            .HasColumnType("datetime2");

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("Name")
            .IsUnique();

          b.ToTable("ApiResources");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiResourceClaim", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("ApiResourceId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<string>("Type")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("ApiResourceId");

          b.ToTable("ApiClaims");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiResourceProperty", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("ApiResourceId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<string>("Key")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(250)")
            .HasMaxLength(250);

          b.Property<string>("Value")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(2000)")
            .HasMaxLength(2000);

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("ApiResourceId");

          b.ToTable("ApiProperties");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiScope", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("ApiResourceId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<string>("Description")
            .HasColumnType("nvarchar(1000)")
            .HasMaxLength(1000);

          b.Property<string>("DisplayName")
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<bool>("Emphasize")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<string>("Name")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<bool>("Required")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<bool>("ShowInDiscoveryDocument")
            .HasColumnType("bit");

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("ApiResourceId");

          b.HasIndex("Name")
            .IsUnique();

          b.ToTable("ApiScopes");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiScopeClaim", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("ApiScopeId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<string>("Type")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("ApiScopeId");

          b.ToTable("ApiScopeClaims");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiSecret", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("ApiResourceId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<DateTime>("Created")
            .HasColumnType("datetime2");

          b.Property<string>("Description")
            .HasColumnType("nvarchar(1000)")
            .HasMaxLength(1000);

          b.Property<DateTime?>("Expiration")
            .HasColumnType("datetime2");

          b.Property<string>("Type")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(250)")
            .HasMaxLength(250);

          b.Property<string>("Value")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(4000)")
            .HasMaxLength(4000);

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("ApiResourceId");

          b.ToTable("ApiSecrets");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.Client", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("AbsoluteRefreshTokenLifetime")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<int>("AccessTokenLifetime")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<int>("AccessTokenType")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<bool>("AllowAccessTokensViaBrowser")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<bool>("AllowOfflineAccess")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<bool>("AllowPlainTextPkce")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<bool>("AllowRememberConsent")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<bool>("AlwaysIncludeUserClaimsInIdToken")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<bool>("AlwaysSendClientClaims")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<int>("AuthorizationCodeLifetime")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<bool>("BackChannelLogoutSessionRequired")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<string>("BackChannelLogoutUri")
            .HasColumnType("nvarchar(2000)")
            .HasMaxLength(2000);

          b.Property<string>("ClientClaimsPrefix")
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<string>("ClientId")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<string>("ClientName")
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<string>("ClientUri")
            .HasColumnType("nvarchar(2000)")
            .HasMaxLength(2000);

          b.Property<int?>("ConsentLifetime")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<DateTime>("Created")
            .HasColumnType("datetime2");

          b.Property<string>("Description")
            .HasColumnType("nvarchar(1000)")
            .HasMaxLength(1000);

          b.Property<int>("DeviceCodeLifetime")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<bool>("EnableLocalLogin")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<bool>("Enabled")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<bool>("FrontChannelLogoutSessionRequired")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<string>("FrontChannelLogoutUri")
            .HasColumnType("nvarchar(2000)")
            .HasMaxLength(2000);

          b.Property<int>("IdentityTokenLifetime")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<bool>("IncludeJwtId")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<DateTime?>("LastAccessed")
            .HasColumnType("datetime2");

          b.Property<string>("LogoUri")
            .HasColumnType("nvarchar(2000)")
            .HasMaxLength(2000);

          b.Property<bool>("NonEditable")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<string>("PairWiseSubjectSalt")
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<string>("ProtocolType")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<int>("RefreshTokenExpiration")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<int>("RefreshTokenUsage")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<bool>("RequireClientSecret")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<bool>("RequireConsent")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<bool>("RequirePkce")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<int>("SlidingRefreshTokenLifetime")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<bool>("UpdateAccessTokenClaimsOnRefresh")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<DateTime?>("Updated")
            .HasColumnType("datetime2");

          b.Property<string>("UserCodeType")
            .HasColumnType("nvarchar(100)")
            .HasMaxLength(100);

          b.Property<int?>("UserSsoLifetime")
            .HasColumnType("int");

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("ClientId")
            .IsUnique();

          b.ToTable("Clients");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientClaim", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("ClientId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<string>("Type")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(250)")
            .HasMaxLength(250);

          b.Property<string>("Value")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(250)")
            .HasMaxLength(250);

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("ClientId");

          b.ToTable("ClientClaims");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientCorsOrigin", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("ClientId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<string>("Origin")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(150)")
            .HasMaxLength(150);

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("ClientId");

          b.ToTable("ClientCorsOrigins");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientGrantType", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("ClientId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<string>("GrantType")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(250)")
            .HasMaxLength(250);

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("ClientId");

          b.ToTable("ClientGrantTypes");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientIdPRestriction", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("ClientId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<string>("Provider")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("ClientId");

          b.ToTable("ClientIdPRestrictions");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientPostLogoutRedirectUri", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("ClientId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<string>("PostLogoutRedirectUri")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(2000)")
            .HasMaxLength(2000);

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("ClientId");

          b.ToTable("ClientPostLogoutRedirectUris");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientProperty", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("ClientId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<string>("Key")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(250)")
            .HasMaxLength(250);

          b.Property<string>("Value")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(2000)")
            .HasMaxLength(2000);

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("ClientId");

          b.ToTable("ClientProperties");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientRedirectUri", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("ClientId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<string>("RedirectUri")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(2000)")
            .HasMaxLength(2000);

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("ClientId");

          b.ToTable("ClientRedirectUris");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientScope", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("ClientId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<string>("Scope")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("ClientId");

          b.ToTable("ClientScopes");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientSecret", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("ClientId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<DateTime>("Created")
            .HasColumnType("datetime2");

          b.Property<string>("Description")
            .HasColumnType("nvarchar(2000)")
            .HasMaxLength(2000);

          b.Property<DateTime?>("Expiration")
            .HasColumnType("datetime2");

          b.Property<string>("Type")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(250)")
            .HasMaxLength(250);

          b.Property<string>("Value")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(4000)")
            .HasMaxLength(4000);

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("ClientId");

          b.ToTable("ClientSecrets");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.IdentityClaim", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("IdentityResourceId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<string>("Type")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("IdentityResourceId");

          b.ToTable("IdentityClaims");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.IdentityResource", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<DateTime>("Created")
            .HasColumnType("datetime2");

          b.Property<string>("Description")
            .HasColumnType("nvarchar(1000)")
            .HasMaxLength(1000);

          b.Property<string>("DisplayName")
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<bool>("Emphasize")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<bool>("Enabled")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<string>("Name")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(200)")
            .HasMaxLength(200);

          b.Property<bool>("NonEditable")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<bool>("Required")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<bool>("ShowInDiscoveryDocument")
            .HasColumnType("bit");

          b.Property<DateTime?>("Updated")
            .HasColumnType("datetime2");

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("Name")
            .IsUnique();

          b.ToTable("IdentityResources");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.IdentityResourceProperty", b =>
        {
          b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int")
            .HasAnnotation("SqlServer:ValueGenerationStrategy", SqlServerValueGenerationStrategy.IdentityColumn);

          b.Property<int>("IdentityResourceId")
            .HasColumnType("int");

          b.Property<string>("Key")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(250)")
            .HasMaxLength(250);

          b.Property<string>("Value")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(2000)")
            .HasMaxLength(2000);

          b.HasKey("Id");

          b.HasIndex("IdentityResourceId");

          b.ToTable("IdentityProperties");
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiResourceClaim", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiResource", "ApiResource")
            .WithMany("UserClaims")
            .HasForeignKey("ApiResourceId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiResourceProperty", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiResource", "ApiResource")
            .WithMany("Properties")
            .HasForeignKey("ApiResourceId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiScope", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiResource", "ApiResource")
            .WithMany("Scopes")
            .HasForeignKey("ApiResourceId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiScopeClaim", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiScope", "ApiScope")
            .WithMany("UserClaims")
            .HasForeignKey("ApiScopeId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiSecret", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ApiResource", "ApiResource")
            .WithMany("Secrets")
            .HasForeignKey("ApiResourceId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientClaim", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.Client", "Client")
            .WithMany("Claims")
            .HasForeignKey("ClientId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientCorsOrigin", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.Client", "Client")
            .WithMany("AllowedCorsOrigins")
            .HasForeignKey("ClientId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientGrantType", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.Client", "Client")
            .WithMany("AllowedGrantTypes")
            .HasForeignKey("ClientId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientIdPRestriction", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.Client", "Client")
            .WithMany("IdentityProviderRestrictions")
            .HasForeignKey("ClientId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientPostLogoutRedirectUri", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.Client", "Client")
            .WithMany("PostLogoutRedirectUris")
            .HasForeignKey("ClientId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientProperty", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.Client", "Client")
            .WithMany("Properties")
            .HasForeignKey("ClientId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientRedirectUri", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.Client", "Client")
            .WithMany("RedirectUris")
            .HasForeignKey("ClientId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientScope", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.Client", "Client")
            .WithMany("AllowedScopes")
            .HasForeignKey("ClientId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.ClientSecret", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.Client", "Client")
            .WithMany("ClientSecrets")
            .HasForeignKey("ClientId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.IdentityClaim", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.IdentityResource", "IdentityResource")
            .WithMany("UserClaims")
            .HasForeignKey("IdentityResourceId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });

      modelBuilder.Entity("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.IdentityResourceProperty", b =>
        {
          b.HasOne("IdentityServer4.EntityFramework.Entities.IdentityResource", "IdentityResource")
            .WithMany("Properties")
            .HasForeignKey("IdentityResourceId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
        });
#pragma warning restore 612, 618
    }
  }
}

Jak to mogę naprawić i co znaczy ten komunikat ? Z góry dziekuje za pomoc :)

W regulaminie powinna być zawarta maksymalna długość kodu :D - szydlak 2019-10-22 14:29
Kurcze sorrki :D Bo nie wiem czego tyczy się komunikat jakiej akurat tabelki dlatego wstawiłem całe :D - Michał Warmuz 2019-10-22 14:32

Pozostało 580 znaków

2019-10-22 15:04

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 13 sekund temu

1
 b.Property<string>("Data")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(max)")
            .HasMaxLength(8000);

To wygląda podejrzanie. Dlaczego używasz max i podajesz długość na 8000?

Kurcze przy tworzeniu aplikacji wygenerował mi się automatycznie ten kod :) - Michał Warmuz 2019-10-22 15:22
A jesteś pewien że dla tego jest 8000 a nie 4000? - mr-owl 2019-10-22 19:07

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0