Inny sposób wprowadzania danych do metody MySqlConnection.

0

Witam mam taki problem ze aplikacja działa mi po stornie zewnętrznego hosta 46.149.... ,ale niestety po wejściu w lokalna siec 192.168.... nie mam połączenie z serwerem.
I tu moje pytanie w jaki sposób podmieniać IP jeśli jestem w sieci lokalnej ,a jeśli korzystam z opcje sieci na ip zewnętrzne

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;
namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class Logowanie : Form
  {
    MySqlConnection poloczenie = new MySqlConnection("server=;user=;password;database=");
    MySqlCommand komenda;
    MySqlDataReader odczyt;
    string zapytanie = "";

    public string passr = "";
    public string userr = "";
    bool sesion = false;
    public string ktojest="";
    public string ver = "";
    public Logowanie()
    {
      InitializeComponent();
      odczytlista();
      version();
    }

    public void odczytlista()
    {

      try
      {
        if (poloczenie.State == ConnectionState.Closed)
        {
          poloczenie.Open();
          zapytanie = "select * from uzytkownicy";
          komenda = new MySqlCommand(zapytanie, poloczenie);
          odczyt = komenda.ExecuteReader();
          string id = "";

          if (odczyt.HasRows)
          {
            while (odczyt.Read())
            {
              id = odczyt[0].ToString();
              userr = odczyt["user"].ToString();
              passr = odczyt["pass"].ToString();

              // string[] arr = new string[24];
              // ListViewItem itm;

              // //Add first item
              //  arr[0] = odczyt[0].ToString();
              // arr[1] = odczyt["user"].ToString();
              // arr[2] = odczyt["pass"].ToString();

                //sesion = true;
              if (passr == haslo.ToString() & userr == uzytkownik.ToString())
              {
                ktojest = userr;

                sesion = true; 

              }

            }
            poloczenie.Close();
          }

        }

      }

      catch (Exception ex)
      {
        string Blad = string.Format("Bład połaczenia bazy danych:\n(0)", ex.Message);
        MessageBox.Show(Blad, "Błąd", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

      }
      finally
      {
        poloczenie.Close();
      }
    }

    public void version()
    {

      try
      {
        if (poloczenie.State == ConnectionState.Closed)
        {
          poloczenie.Open();
          zapytanie = "select * from versja";
          komenda = new MySqlCommand(zapytanie, poloczenie);
          odczyt = komenda.ExecuteReader();

          if (odczyt.HasRows)
          {
            while (odczyt.Read())
            {
              ver = odczyt[1].ToString();

            }
            poloczenie.Close();
          }

        }

      }

      catch (Exception ex)
      {
        string Blad = string.Format("Bład połaczenia bazy danych:\n(0)", ex.Message);
        MessageBox.Show(Blad, "Błąd", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

      }
      finally
      {
        poloczenie.Close();
      }
    }
    private void Logowanie_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    public void uzytkownik_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

      private void haslo_TextChanged(object sender, EventArgs e)
      {

      }

      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
      if (ver == "1.1") { 
        odczytlista();

        try
        {
          odczytlista();

          if (sesion==true)
          {

            DialogResult = DialogResult.OK;

        }
          else
          {
            string Blad = string.Format("Błedny Login lub Hasło");
          // MessageBox.Show(Blad, "Błąd", MessageBoxButtons.OK);

          Mesage.Text = Blad;
          }
        }
        catch (Exception ex)

        {
          string Blad = string.Format("Bład połaczenia bazy danych:\n(0)", ex.Message);
          MessageBox.Show(Blad, "Błąd", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

        }
        finally
        {
          poloczenie.Close();
        }
      }
      else {

        string Blad = string.Format("Ta wersja jest nie aktualna .Pobiez najnowsza wersje.");
        MessageBox.Show(Blad, "Błąd", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }

    private void Mesage_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

  }

}
0

Stwórz plik konfiguracyjny, który będzie wczytywany przy starcie aplikacji. W nim trzymaj dane do połączenia.

0

Mógł byś jakiś prosty przykład napisać(myślałem o tym ale nie wiedziałem jak się zabrać do tego potrzebuje to także do ustawię tabeli)?

1

Nie wiem, czy chcesz trzymać hasła w pliku, ale ja korzystam z JSON. Robisz sobie klasę

public class Config
{
  public string ServerAddress { get; set; }
  public string DatabaseName { get; set; }
  public string UserName { get; set; }
  public string Password { get; set; }
}

Pobierasz z nugetów Newtonsoft.JSON i korzystając z serializacji tworzysz plik konfiguracyjny, albo go odczytujesz.

public static void SerializeJson<T>(T obj, string path)
{
   JsonSerializer serializer = new JsonSerializer();
   using (StreamWriter sw = new StreamWriter(path))
   {
     using (JsonWriter writer = new JsonTextWriter(sw))
     {
       serializer.Serialize(writer, obj);
     }
   }
}

public static T DeserializeJson<T>(string path)
{
   T obj;
   JsonSerializer deserializer = new JsonSerializer();
   using (StreamReader dr = new StreamReader(path))
   {
     using (JsonReader reader = new JsonTextReader(dr))
     {
       obj = deserializer.Deserialize<T>(reader);
     }
   }
   return obj;
}

Używasz w ten sposób

//SERIALIZACJA
Config c = new Config();
c.ServerAddress = "192.168.0.101";
c.DatabaseName = "moja_baza";
c.UserName = "user";
c.Password = "password";
SerializeJson(c, "ścieżka_do_pliku_i_nazwa");

//DESERIALIZACJA
Config c = DeserializeJson<Config>("ścieżka_do_pliku_i_nazwa");
0

A czemu nie użyć standardowego rozwiązania z przechowywaniem connection stringa w configu aplikacji, i odczytem przez System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["NazwaConnectionStringa"].ConnectionString; ?

0

A to nie jest tak, że System.Configuration.ConfigurationManager jest w stanie przechowywać tylko stringi? Ja, w niektórych aplikacjach potrzebuje nieco więcej niż tylko string, a cały obiekt. Druga sprawa, wydaje mi się, że tak jest prościej i szybciej, niekoniecznie bezpiecznie.

0

Owszem, tylko stringi, ale obiekt MySqlConnection też potrzebuje stringa, więc to nawet ładnie pasuje.

Standardowym i zakładanym miejscem przechowywania konfiguracji jest plik konfiguracyjny aplikacji, nie ma żadnego problemu aby trzymać w nim jakieś dodatkowe dane. Tworzenie niestandardowych rozwiązań się słabo skaluje i powoduje niekorzystne wrażenia u osób, które takie coś spotykają.

0

Tworzenie niestandardowych rozwiązań się słabo skaluje i powoduje niekorzystne wrażenia u osób, które takie coś spotykają

Sam wszystko piszę, z nikim się nie dzielę. Korzystam z tego tylko w przypadku aplikacji okienkowych (WinForms). Mój poprzednik używał twojego rozwiązania, nie wiem czy robił coś źle, ale w momencie zaktualizowania pliku .exe aplikacji trzeba było konfigurować na nowo.

0

Tyle, że to nie moje rozwiązanie - to standardowe i powszechnie stosowane w świecie .NET.

w momencie zaktualizowania pliku .exe aplikacji trzeba było konfigurować na nowo.

Brzmi jak jakiś niezły WTF. Ten nowy exe nadpisywał magicznie plik konfiguracyjny, czy co?

0

Ja rozumiem, zwyczajnie gdzieś tam przyjąłem taki sposób i na dzień dzisiejszy nikt nie marudzi :-)

Brzmi jak jakiś niezły WTF. Ten nowy exe nadpisywał magicznie plik konfiguracyjny, czy co?

Zwyczajnie nie korzystał z istniejącego. Jeśli zrobiłem kopie pliku .exe, wkleiłem nowy, to musiałem konfigurować na nowo. Jeśli zaś wróciłem do tego samego .exe, którego skopiowałem wcześniej, to prawidłowo wczytywał i problemu nie było. Nie drążyłem tematu. Nie wiem, jakoś mi wygodniej z serializacją, jak wszystko mam ładnie w obiekcie, na start wczytane i tylko odwołuje się do odpowiedniej "sekcji" ;-)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0