Znajdowanie numeru kolumny z największą i najmniejszą średnią tablicy 2-wymiarowej

0

Cześć , mam pewien problem , próbuję napisać podstawową aplikację do znajdowania numeru kolumny z największą i najmniejszą średnią z pośród tablicy dwuwymiarowej .

int nrkolumnymax;
int nrkolumnymin;
int[,] a = new int[5, 4] { { 2,4,-1, 1 }, { 0, -1,-3, 5 }, { 3,4, 0, 2 }, { 5, -2, 2, 5 }, { -2, 4, 3, -1 } };
Console.WriteLine("numer kolumny z max sumą = "+ nrkolumnymax + " , nr kolumny z min sumą + "+ nrkolumnymin);
Console.ReadKey();

Niestety nie mam pojęcia jak się do tego zabrać , bardzo proszę o pomoc ,
Pozdrawiam

0

Rzadko z tego forum korzystam, ale wydaje mi się, że to raczej zadanie logiczne niż związane z językiem programowania.
Rozwiązań tego problemu jest wiele. Musisz przy pomocy dwóch pętli wyciągnąć poszczególne wartości z tablicy i wyliczyć średnią ( czy tam zsumować). Zapisać np. do listy czy tablicy jednowymiarowej, z której wyciągniesz wartość max i min, a index z tablicy z wynikami będzie nr kolumny

p.s. musisz też przemyśleć sprawę jednakowych wyników dla wielu kolumn. Wypisać wtedy wszystkie kolumny? Tylko jedną?

0
 class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int nrkolumnymax = 0;
      int nrkolumnymin = 0;
      int[,] a = new int[5, 4] { { 2, 4, -1, 1 }, { 0, -1, -3, 5 }, { 3, 4, 0, 2 }, { 5, -2, 2, 5 }, { -2, 4, 3, -1 } };

      var tabInfo = new TableInfo(a);
      nrkolumnymax = tabInfo.IndexZNajwiekszaSrednia();
      nrkolumnymin = tabInfo.IndexZNajmniejszaSrednia();

      Console.WriteLine("numer kolumny z max sumą = " + nrkolumnymax + " , nr kolumny z min sumą + " + nrkolumnymin);
      Console.ReadKey();
    }
  }

  public class TableInfo
  {
    int[,] tab;
    int liczbaKolumn;
    int liczbaWierszy;
    float[] srednieKolumn;
    public TableInfo(int[,] tab)
    {
      liczbaKolumn = tab.GetLength(1);
      liczbaWierszy = tab.GetLength(0);
      srednieKolumn = new float[liczbaKolumn];

      for (int wiersz = 0; wiersz < liczbaWierszy; wiersz++)
      {
        for (int kolumna = 0; kolumna < liczbaKolumn; kolumna++)
          srednieKolumn[kolumna] += tab[wiersz, kolumna];
      }
      for (int kolumna = 0; kolumna < liczbaKolumn; kolumna++)
      {
        srednieKolumn[kolumna] = srednieKolumn[kolumna] / liczbaKolumn;
        Console.WriteLine(kolumna + ": " + srednieKolumn[kolumna]);
      }
    }
    public int IndexZNajwiekszaSrednia()
    {

      float a = srednieKolumn[0];
      int j = 0;
      for (int i = 1; i < srednieKolumn.Length; i++)
      {
        if (a < srednieKolumn[i])
        {
          a = srednieKolumn[i];
          j = i;
        }
      }
      return j;
    }
    public int IndexZNajmniejszaSrednia()
    {

      float a = srednieKolumn[0];
      int j = 0;
      for (int i = 1; i < srednieKolumn.Length; i++)
      {
        if (a > srednieKolumn[i])
        {
          a = srednieKolumn[i];
          j = i;
        }
      }
      return j;
    }
  }
0

Najbardziej zwięzły kod uzyskasz stosując wyrażenia LINQ.

int dimX = a.GetLength(0);
int dimY = a.GetLength(1);

var averageValues = Enumerable.Range(0, dimX).Select((x, i) => new
{
  Index = i,
  Value = Enumerable.Range(0, dimY).Select(y => a[x, y]).Average()
}).OrderBy(o => o.Value);

Pierwszy element w kolekcji zawiera index i średnią wartość dla grupy z najmniejszą średnią wartością, a ostatni z największą.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1