Po zamieszczeniu tego wątku zacząłem mieć poważne wątpliwości odnośnie tego czy poprawnie używam Task.Run, więc ciekaw jestem szerszej opinii dotnetowców.

W mojej aplikacji po kliknięciu przycisku uruchamia się komenda która wywołuje metodę ScrapJockeys:

if (UpdateJockeysPl) await ScrapJockeys(JPlFrom, JPlTo + 1, "jockeysPl"); //1 - 1049

ScrapJockeys odpala pętlę for,z 20K - 150K powtórzeniami (w zależności od przypadku). Wewnątrz pętli muszę wywołać metodę serwisu której wykonanie zajmuje sporo czasu (i tak kilkdziesiąt tysięcy razy). Chciałem też mieć możliwość anulowania ich wykonania w dowolnym momencie.

Obecnie mam metodę z listą Task-ów, a wewnątrz bloku pętli odpalam Task.Run. Jeśli każde zapętlenie wykonuje odzzielny Task, to egzekucja całości zajmuje 1/4 czasu niż przy wykonaniu synchronicznym. W każdym Tasku wywołuję await-owaną metodę serwisu. Także każdy Task ma przypisany cancellation token, jak w przykładzie GitHub link:

public async Task ScrapJockeys(int startIndex, int stopIndex, string dataType)
    {
      //init values and controls in here
      List<Task> tasks = new List<Task>();
      for (int i = startIndex; i < stopIndex; i++)
      {
        int j = i;
        Task task = Task.Run(async () =>
        {
          LoadedJockey jockey = new LoadedJockey();

          CancellationToken.ThrowIfCancellationRequested();

          if (dataType == "jockeysPl") jockey = await _scrapServices.ScrapSingleJockeyPlAsync(j);
          if (dataType == "jockeysCz") jockey = await _scrapServices.ScrapSingleJockeyCzAsync(j);

          //doing some stuff with results in here

        }, TokenSource.Token);

        tasks.Add(task);
      }

      try
      {
        await Task.WhenAll(tasks);
      }
      catch (OperationCanceledException)
      {
        //
      }
      finally
      {
        await _dataServices.SaveAllJockeysAsync(Jockeys.ToList()); //saves everything to JSON file

        //soing some stuff with UI props in here
      }
    }

Zastanawiam się, czy z moim kodem jest wszystko ok? Zgodnie z tym artykułem:

Many async newbies start off by trying to treat asynchronous tasks the
same as parallel (TPL) tasks and this is a major misstep.

W takim razie jak to powinienem napisać?

Zgodnie z tym artykułem:

On a busy server, this kind of implementation can kill scalability.

Jak to powinienem zrobić?

Sygnatura metody serwisu wygląda następująco: Task<LoadedJockey> ScrapSingleJockeyPlAsync(int index);

Też nie mam 100% pewności czy w klasie serwisu poprawnie wykorzystuję Task.Run. Funkcje tej klasy wrapują kod wewnątrz await Task.Run(() =>, tak jak w poniższym przykładie GitHub link:

public async Task<LoadedJockey> ScrapSingleJockeyPlAsync(int index)
    {
      LoadedJockey jockey = new LoadedJockey();
      await Task.Run(() =>
      {
        //do some time consuming things

      });
      return jockey;
    }

Jeśli dobrze rozumiem z artykułów i odpowiedzi w poście w innym dziale, to jest rodzaj anty-patternu. Ale wg tej odpowiedzi na SO wszystko powinno byś OK...? Jeśli nie, czym to zastąpić?