Nieprawidłowy format ciągu wyjściowego

0

Napisałam program który porównuje dwa pliki .csv najpierw sprawdza towary po symbolu czy się zgadzają a następnie ceny.. Niektóre ceny mam z przecinkiem więc przekonwertowałam dane z pliku, ceny na float.. Dostaje komunikat "Nieprawidłowy format ciągu wyjściowego" ? Pytanie co robię źle?

class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    {
      string strFilePath = @".csv";
      string strFilePath1 = @".csv";
      string strFilePath2 = @".csv";
      DataTable towary = ConvertCSVtoDataTable(strFilePath);
      DataTable towary1 = ConvertCSVtoDataTable1(strFilePath1);
      DataTable towary2 = new DataTable(strFilePath2);
      //Console.WriteLine("Liczba wczytanych rekordów: " + towary.Rows.Count);

      using (StreamWriter str = new StreamWriter((strFilePath2), true, Encoding.GetEncoding(1252)))
      {
        str.WriteLine(@"Symbol;Nazwa;CenaNetto1;CenaNetto2");
      }
      try
      {

        for (int i = 0; i < towary.Rows.Count; i++)
          for (int y = 0; y < towary1.Rows.Count; y++)
          {
            {

              float a = float.Parse(towary.Rows[i]["CenaNetto1"].ToString()); //W tym miejscu pojawia się komunikat
              float b = float.Parse(towary1.Rows[y]["CenaNetto1"].ToString());

              if (towary.Rows[i]["Symbol"].Equals(towary1.Rows[y]["Symbol"]))
                {
                  Console.WriteLine("Sa równe" + towary.Rows[i]["Symbol"] + " " + towary1.Rows[y]["Symbol"]);

                  if (a!=b)
                  {
                    string sym = Convert.ToString(towary.Rows[i]["Symbol"]);
                    Console.WriteLine("Nie sa rowne, tabela1: " + towary.Rows[i]["CenaNetto1"] + "tabela2: " + towary1.Rows[y]["CenaNetto1"]);

                    using (StreamWriter str = new StreamWriter((strFilePath2), true, Encoding.GetEncoding(1252)))
                    {

                      str.WriteLine(String.Format("{0}; {1}; {2}; {3}", towary.Rows[i]["Symbol"], towary.Rows[i]["Nazwa"], towary.Rows[i]["CenaNetto1"], towary1.Rows[y]["CenaNetto1"]));

                      str.Close();
                    }

                  }
                }
              }

          }
      }
      catch (IOException e)
      {
        Console.WriteLine($"Wyjątki: '{e}'");

      }
      Console.ReadKey(true);
    }

    public static DataTable ConvertCSVtoDataTable(string strFilePath)
    {
      DataTable dt = new DataTable();
      using (StreamReader sr = new StreamReader(strFilePath))
      {
        string[] headers = sr.ReadLine().Split(';');
        foreach (string header in headers)
        {
          dt.Columns.Add(header);

        }
        while (!sr.EndOfStream)
        {
          string[] rows = sr.ReadLine().Split(';');
          DataRow dr = dt.NewRow();
          for (int i = 0; i < headers.Length; i++)
          {
            dr[i] = rows[i];
          }

          dt.Rows.Add(dr);
        }

      }

      return dt;
    }

    public static DataTable ConvertCSVtoDataTable1(string strFilePath1)
    {
      DataTable dt1 = new DataTable();
      using (StreamReader sr = new StreamReader(strFilePath1))
      {
        string[] headers = sr.ReadLine().Split(';');
        foreach (string header in headers)
        {
          dt1.Columns.Add(header);
        }
        while (!sr.EndOfStream)
        {
          string[] rows = sr.ReadLine().Split(';');
          DataRow dr = dt1.NewRow();
          for (int i = 0; i < headers.Length; i++)
          {
            dr[i] = rows[i];
          }
          dt1.Rows.Add(dr);
        }

      }
      return dt1;
    }
  }
}
0

Jaką masz pewność, że to towary.Rows[i]["CenaNetto1"] nie jest NULL. Po drugie, polecam to CsvHelper

0

Nieprawidłowo konwertujesz.

float a = float.Parse(towary.Rows[i]["CenaNetto1"].ToString()); - ten kod zakłada, że wartość zmiennoprzecinkowa reprezentowana jest zgodnie z ustawieniami aktualnego wątku, które pewnie tożsame są z ustawieniami komputera, więc np. dla en-us separatorem będzie kropka, a dla pl będzie nim przecinek.

0

Albo to co @WeiXiao wrzucił albo:

string test1 = "1,234";
string test2 = "1.234"; //Ten nie przejdzie. Musisz zrobić Replace() kropki na przecinek

float result1 = float.Parse(test1);
float result2 = float.Parse(test2.Replace(".",",")); // <-- W ten sposób przejdzie.

Bardzo popularny problem.

2

Raczej unikałbym replaców i faktycznie spróbował zrobić to dobrze.

Życzę zabawy z tym: 12,500.50 / 1,234,567.89 / 1.234.567,89 itd.

0

Zrobiłam to w ten sposób, możecie spojrzeć czy to ok bo w dalszym ciągu problem..

              CultureInfo ci = (CultureInfo)CultureInfo.CurrentCulture.Clone();
              ci.NumberFormat.CurrencyDecimalSeparator = ",";
              float a = float.Parse(towary.Rows[i]["CenaNetto1"].ToString(), NumberStyles.Any, ci);
              float b = float.Parse(towary1.Rows[y]["CenaNetto1"].ToString(), NumberStyles.Any, ci);
2

A nie wystarczy float.Parse(towary.Rows[i]["CenaNetto1"].ToString(), CultureInfo.InvariantCulture);?

(BTW, do parsowania plików CSV możesz zapoznać się ze świetną biblioteką CsvHelper)

0

Faktycznie mieliście racje wystarczyło skorzystać z biblioteki CsvHelper... Poszło szybko, sprawnie i bezbłędnie ;-)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0