Witam,chciałbym zrobić przeglądanie zdjęć na stronie według tytułu,like,dislike,daty i kategorii .Wedłu kategorii działa i tytułu ale według daty,like,dislike nie działa nwm dlaczego? Według like i dislike jest taki problem jeszcze ze za każdym razem ustawiona ilość 0 ,jak zmienić żeby żadnej nie było?bo wyswietla mi tylko zdjecia gdzie jest 0 like i dislike
Views->Index

<form asp-controller="Memy" asp-action="Index" method="get">
  <p>

    <select asp-for="MemyCategory" asp-items="Model.Categorys">
      <option value="">All</option>
    </select>

    Title: <input type="text" asp-for="SearchString" />
    Date: <input type="text" asp-for="SearchDate" />
    Like: <input type="number" asp-for="like" />
    
    Dislike: <input type="number" asp-for="dislike" />
    <input type="submit" value="Filter" />
  </p>
</form>

metoda z kontrolera która za to odpowiada

  public async Task<IActionResult> Index(string memyCategory, string searchString,DateTime searchDate,int like,int dislike)
    {
      // Use LINQ to get list of genres.
      IQueryable<string> genreQuery = from m in db.Memy
                      orderby m.Category
                      select m.Category;

      var memyy = from m in db.Memy
             select m;

      if (!string.IsNullOrEmpty(searchString))
      {
        memyy = memyy.Where(s => s.Title.Contains(searchString));
      }
     
      if (like!=null)
      {
        memyy = memyy.Where(s => s.Like==like);
      }
      if (dislike != null)
      {
        memyy = memyy.Where(s => s.Like == dislike);
      }
      if (searchDate==null)
      {
        memyy = memyy.Where(s => s.releaseDate.ToString().Contains(searchDate.ToString()));      }

      if (!string.IsNullOrEmpty(memyCategory))
      {
        memyy = memyy.Where(x => x.Category == memyCategory);
      }

      var memyCategoryyy = new MemyCategoryViewModel
      {
        Categorys = new SelectList(await genreQuery.Distinct().ToListAsync()),
        Memys = await memyy.ToListAsync()
        
      };

      return View(memyCategoryyy);
    }

ktoś ma pomysł jak to naprawić?