problem z zapisaniem obrazka i jego wyświetleniem

0

Witam,chcę pobrać obrazek wraz z tytułem itp. ,obraz zapisac do folderu /images/memy/ a następnie pokazać na ekranie obraz wraz z tytułem itp.
W kontrolerze MemyController mam metode Create która powinna zapisac obraz który bede chciał dodać .Nestety przypuszczam że nie działa poprawnie ponieważ po dodaniu obrazka i wciśnieciu Create nic sięnie dodaje ani do bazy ani do folderu -/images/memy/

[HttpPost]
    public async Task<IActionResult> Create(Memy model, IFormFile fileUpload)
    {

      if (ModelState.IsValid)
      {
        string pathImgMemy = "/images/memy/";
        string pathSave = $"wwwroot{pathImgMemy}";
        if (!Directory.Exists(pathSave))
        {
          Directory.CreateDirectory(pathSave);
        }
        string extFile = Path.GetExtension(fileUpload.FileName);
        string fileName = DateTime.Now.ToString("dd-MM-yyyy-hh-mm-ss") + extFile;
        var path = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), pathSave, fileName);

        using (var stream = new FileStream(path, FileMode.Create))
        {
          await fileUpload.CopyToAsync(stream);
        }

        DateTime dateNow = DateTime.Now;
        model.coverImg = pathImgMemy + fileName;
        model.releaseDate = dateNow;
        model.modifyDate = dateNow;
        db.Memy.Add(model);
        await db.SaveChangesAsync();
        return Redirect("{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
      }
      return View();
    }

a to model Memy

[Key]
    [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
    public int Id_mema { get; set; }
    public string Autor { get; set; }
    [Required]
    public string Title { get; set; }
    public string coverImg { get; set; }
    [Required]
    public string Description { get; set; }
    public string Category { get; set; }
    [Required]
    public DateTime? releaseDate { get; set; }
    public DateTime? modifyDate { get; set; }
    public int? Like { get; set; }
    public int? Dislike { get; set; }
0

Odpal pod debuggerem, postaw breakpoint na tym if, zobacz, czy w ogóle "wchodzi" do niego (czy ModelState.IsValid jest true).
Pokaż też swój kod widoku, może tam coś jest nie tak.

0

sprawdzałem if(ModelState.IsValid) i program nie "wchodzi:w tego if ,dlaczego tak się dzieje?
Vieews->Memy->Create

@model MemeGenerator.Models.Memy
@{
  ViewData["Title"] = "CreateMeme";
}
<h2>CreateMeme</h2>

@using (Html.BeginForm("Index", "Home", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" }))
{
  <div class="form-group">
    @Html.LabelFor(model => model.Title, "Tytuł")
    @Html.TextBoxFor(model => model.Title, new { @class = "form-control", placeholder = "podaj tytul" })
    @Html.ValidationMessageFor(model => model.Title, "", new { @class = "text-danger" })
  </div>
  <div class="form-group">
    @Html.LabelFor(model => model.releaseDate, "Data dodania")
    <div class='input-group date' id='dtReleaseDate'>
      @Html.TextBoxFor(model => model.releaseDate, new { @class = "form-control", placeholder = "relasedate" })
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.releaseDate, "", new { @class = "text-danger" })
      <span class="input-group-addon">
        <span class="glyphicon glyphicon-calendar"></span>
      </span>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    @Html.LabelFor(model => model.Category, "Gatunek")
    @Html.DropDownListFor(m => m.Category, new List<SelectListItem>
    {
    new SelectListItem { Text="Śmieszne", Value="Śmieszne" },
    new SelectListItem { Text="Poważne", Value="Poważne" },
    new SelectListItem { Text="Głupie", Value="Głupie" }
    }, "Podaj categorie mema", new { @class = "form-control" })
    @Html.ValidationMessageFor(model => model.Category, "", new { @class = "text-danger" })
  </div>

  <div class="form-group">
    @Html.Label("fileCoverImg", "Dodaj")
    <input type="file" id="fileUpload" name="fileUpload" class="form-control" />
    <lable class="text-danger">
      @Html.ValidationMessage("errFileUpload")
    </lable>
  </div>
  <div class=form-group>
    <input onclick="return validateOnSubmit()" type="submit" value="CreateMeme" class="btn btn-primary" />
  </div>
  <div>
    <a asp-controller="Home" asp-action="Index">Back to List</a>
  </div>

}

@section Scripts
  {
  <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.22.2/moment.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-datetimepicker/4.17.47/js/bootstrap-datetimepicker.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(function () {
      $('#dtReleaseDate').datetimepicker({
        defaultDate: new Date(),
      });
    });
    function validateOnSubmit() {
      if (!$('#fileUpload').val()) {
        $('span[data-valmsg-for="errFileUpload"]').text('The file upload is required.');
      }

      }
    }
  </script>
  <script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.16.0/jquery.validate.min.js"></script>
  <script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validation.unobtrusive/3.2.6/jquery.validate.unobtrusive.min.js"></script>
}
1

Będzie szybciej:

var errors = ModelState.SelectMany(x => x.Value.Errors.Select(w => w.ErrorMessage));

foreach (var error in errors)
{
  Console.WriteLine(error);
}

Wydaje mi się, że wystarczy użyć jakiegoś innego modelu do wkładania danych niż Memy

0

Trochę nie rozumiem,gdzie to powinienem dodać ? albo co zastąpić tym kodem?

0

Zrobiłeś jak napisałeś i nic nie otrzymałem ,żadnych błędów

0
 [HttpPost]
    public async Task<IActionResult> Create(Memy model, IFormFile fileUpload)
    {
      if (fileUpload == null)
      {
        ModelState.AddModelError("errFileUpload", "The file upload field is required.");
        return View();
      }

      if (ModelState.IsValid)
      {

        string pathImgMemy = "/images/memy/";
        string pathSave = $"wwwroot{pathImgMemy}";
        if (!Directory.Exists(pathSave))
        {
          Directory.CreateDirectory(pathSave);
        }
        string extFile = Path.GetExtension(fileUpload.FileName);
        string fileName = DateTime.Now.ToString("dd-MM-yyyy-hh-mm-ss") + extFile;
        var path = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), pathSave, fileName);

        using (var stream = new FileStream(path, FileMode.Create))
        {
          await fileUpload.CopyToAsync(stream);
        }

        DateTime dateNow = DateTime.Now;
        model.coverImg = pathImgMemy + fileName;
        model.releaseDate = dateNow;
        model.modifyDate = dateNow;
        db.Memy.Add(model);
        await db.SaveChangesAsync();
        return Redirect("{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
      }
      var errors = ModelState.SelectMany(x => x.Value.Errors.Select(w => w.ErrorMessage));

      foreach (var error in errors)
      {
        Console.WriteLine(error);
      }

      return View();
    }

metoda create z MemyController

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0