Zadanie C#

0

Witam, nie daję rady z poniższym zadaniem, szególnie problem powstaje po punkcie nr3, macie może pomysły, z góry dzięki.

 1. Zdefiniuj klasę abstrakcyjną Konto (konto bankowe) z danymi składowymi: NrKonta typu String, oraz Saldo typu Double i abstrakcyjnymi metodami: Wplac() i Wyplac().
 2. Zdefiniuj następnie dwie klasy konkretne KontoOsobiste i KontoLokata dziedziczące z klasy abstrakcyjnej Konto.
 3. Klasa KontoLokata implementować będzie klasę interfejsową Zysk z abstrakcyjną metodą ObliczZysk(). Zadaniem implementacji tej metody w klasie KontoLokata będzie policzenie zysku z aktualnej wysokości lokaty (salda) wg. stopy procentowej przekazanej przez parametr metody, a następnie dodanie zysku do salda.
 4. W części wykonawczej aplikacji utwórz kolejkę generyczną przechowującą obiekty klasy Konto. Następnie twórz obiekty klasy KontoOsobiste i KontoLokata wstawiając je do kolejki.
 5. Pokaż działanie polimorfizmu wywołując na rzecz obiektów klas pobranych z czoła kolejki metody Wplac(), Wyplac(), oraz ObliczZysk(). Po każdej operacji wyświetlaj stan konta używając formatowania, po czym wstawiając je na koniec kolejki.
0

4: https://docs.microsoft.com/pl-pl/dotnet/api/system.collections.generic.queue-1?view=netframework-4.8

ale aby wkładać tam dwa różne typy, to musi je coś łączyć :) np. interfejs lub typ z którego dziedziczą, a to już masz.

0

Cześć,

Poniżej kod, który przedstawia twoje zadanie. Nie zrobiłem metody ObliczZysk() ponieważ tylko KontoLokata ją implementuje. Nie wiem czy to wynika z złej treści zadania czy z z tego powodu że ja to źle zrozumiałem. Działanie polimorfizmu masz zaznaczone w komentarzu. Nie rozumiem też dlaczego metody Wplac i Wyplac maja byc abstrakcyjne, ponieważ wystepuje tu nie potrzebne powielenie kodu.

Rozpocząłem przygodę z programowaniem 3 miesiące temu, więc fajnie jakby ktoś to zweryfikował xD Tym bardziej że to mój pierwszy w[is na forum :)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp26
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // tworzymy kolejke - typu KontoBankowe
      Queue<KontoBankowe> kolejka = new Queue<KontoBankowe>();

      //Dodajemy do kolejki nowe konta
      kolejka.Enqueue(new KontoOsobiste("111111111111", 1000.10));
      kolejka.Enqueue(new KontoOsobiste("222222222222", 2000.20));
      kolejka.Enqueue(new KontoLokata("333333333333", 3000.3));
      kolejka.Enqueue(new KontoLokata("444444444444", 4000.4));


      //Zeby nie wpisywac - z gory narzucone jakies wartosci
      double kwotaWyplacana = 100.5, kwotaWplacana = 5.5;

      //nieskonczona petla
      do
      {
        // Pokazanie polimorfizmu. Jedna metoda - inne zachowania
        foreach (var item in kolejka)
        {
          item.Wplac(kwotaWplacana);
          item.Wyplac(kwotaWyplacana);
          Console.WriteLine("Stan konta: " + item.Saldo);

          Console.ReadLine();
        }

        KontoBankowe kontoTymczasowe = kolejka.Dequeue(); // pobiera do zmiennej kontoTymczasowe pierwszy elemnt z kolejki i go usuwa

        kolejka.Enqueue(kontoTymczasowe); // przypisuje na koniec kolejki wczesniej usuniety element.

      } while (true);


    }
  }

  abstract class KontoBankowe
  {
    protected string ID;
    public string NumerKonta { get; protected set; }
    public double Saldo { get; protected set; }
    public abstract void Wyplac(double kwota);
    public abstract void Wplac(double kwota);

    public KontoBankowe(string numerKontaBankowego, double saldoPoczatkowe)
    {
      NumerKonta = numerKontaBankowego;
      Saldo = saldoPoczatkowe;
    }

  }

  class KontoOsobiste : KontoBankowe
  {
    public KontoOsobiste(string numerKontaBankowego, double saldoPoczatkowe) : base(numerKontaBankowego, saldoPoczatkowe)
    {
      ID = "Konto Osobiste";
    }
    public override void Wplac(double kwota)
    {
      Saldo +=kwota;
      Console.WriteLine("Wypłacono: " + kwota + " na konto: " + ID);

    }

    public override void Wyplac(double kwota)
    {
      if (Saldo > kwota)
      {
        Saldo -= kwota;
        Console.WriteLine("Wypłacono: " + kwota + " z konta: " + ID);
      }
      else
        Console.WriteLine("Zbyt małe saldo! ");
    }
  }

  class KontoLokata : KontoBankowe, IZysk
  {
    public KontoLokata(string numerKontaBankowego, double saldoPoczatkowe) : base(numerKontaBankowego, saldoPoczatkowe)
    {
      ID = "Konto Lokata";
    }
    public void ObliczZysk(double stopaprocentowa)
    {
      Saldo += Saldo * stopaprocentowa;
    }

    public override void Wplac(double kwota)
    {
      Saldo +=kwota;
      Console.WriteLine("Wypłacono: " + kwota + " na konto: " + ID);
    }

    public override void Wyplac(double kwota)
    {
      if (Saldo > kwota)
      {
        Saldo -= kwota;
        Console.WriteLine("Wypłacono: " + kwota + " z konta: " + ID);
      }
      else
        Console.WriteLine("Zbyt małe saldo! ");
    }


  }

  internal interface IZysk
  {
    void ObliczZysk(double stopaprocentowa);
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1