Część,

chciałem zapytać czy istnieje możliwość bezpośredniego wczytania do listy ComboBox bądź innej kontrolki pliku .resw jako ItemSource w XAML?

Dodam, że plik jest plikiem językowym i jak na razie wczytuję go przez bindowanie z ViewModel, któremu podaje zawartość pliku w postaci kolekcji stringów wczytanej odpowiednią metodą, ale zastanawiam się, czy nie mogę po prostu z poziomu XAML od razu załadować listy z pliku na bazie ustawionego w aplikacji języka bez kodu C#. Uprościłoby mi to nieco pisanie aplikacji, a na razie wiem tylko jak wczytać pojedyncze wartości plików językowych przez x:Uid.

Pozdrawiam