Update w UI właściwości zmienianej w pętli we wzorcu MVVM

Odpowiedz Nowy wątek
2019-04-11 21:12
0

Witam, mam taki oto problem:
W WPF:

<Button Content="Generuj zapisu z pliku Excel" Command="{Binding Path=ButtonGenerate}" MinWidth="220" Height="30" Margin="20 5 5 5" VerticalAlignment="Bottom"/>
<TextBox Text="{Binding Path=FilesLeft, Mode=OneWay}"/>

W C#:

 private void ButtonGenerateClick(object obj)
    {
      OpenFileDialog openDialog = new OpenFileDialog();
      openDialog.InitialDirectory = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop);
      openDialog.Filter = "Pliki xls|*.xlsx";

      if (openDialog.ShowDialog() == true)
      {
        string directoryPath = Path.GetDirectoryName(openDialog.FileName);
        try
        {
          using (var excelWorkbook = new XLWorkbook(openDialog.FileName))
          {
            var nonEmptyDataRows = excelWorkbook.Worksheet(1).RowsUsed();

            FilesLeft = nonEmptyDataRows.Count();

            foreach (var dataRow in nonEmptyDataRows)
            {
             // A tutaj odpytywane są API i tworzony jest odpowiedni plik
              FilesLeft--;

            }
          }
        }
        catch (Exception) { };
      }
    }

Czyli na podstawie pliku Excel zawierajacego numery NIP odpytywane sa API w celu poszukiwania informacji o kontrahentach. To troche trwa. Nastepnie dla kazdego numeru NIP jest tworzony osobny plik Excel w tej samej lokaliozacji. Właściwość FilesLeft miała mi wyświetlać w TextBox, prostą informacje o tym ile nipów / plików pozostało jeszcze do sprawdzenia i zapisania. Niestety FilesLeft nie odświeża sie po kazdym pliku a tylko na poczatku i na samym koncu. Wiem już, ze dzieje sie tak dlatego gdyż cała pętla działa w tym samym wątku co główne okno. Moje pytanie jak te wątki rozdzielić tak aby FilesLeft aktualoizowała się w UI po każdym obrocie pętli?

Pozostało 580 znaków

2019-04-11 21:26
0

Jeśli drugi kod jest częścią ViewModelu to znaczy, że Twój ViewModel jest nieprawidłowy z punktu widzenia MVVM.

Pozostało 580 znaków

2019-04-12 14:44
0

Witam,

A po czym mam tutaj rozpoznać że to jest MVVM?

Pozdrawiam,

mr-owl

Pozostało 580 znaków

2019-04-14 15:43
0

Czy w wartości "margin" nie powinny być przecinki? Działa też na spacji? :o

tak, działa tak samo jak z przecinkami (lewo góra prawo dół), tak samo dwie wartości (lewo/prawo gora/dol) - nerdxg 2019-04-14 18:29

Pozostało 580 znaków

2019-04-14 18:28
0

Spróbuj tak opakować pętle (pisane na sucho)

Thread thread = new Thread(() =>
{
   foreach (var dataRow in nonEmptyDataRows)
   {
      // A tutaj odpytywane są API i tworzony jest odpowiedni plik
      FilesLeft--;
      OnPropertyChanged(nameof(FilesLeft));
   }
});

thread.SetApartmentState(ApartmentState.STA);
thread.Start();

Pozostało 580 znaków

2019-04-15 10:52
0

Rozwiązanie @nerdxg jest w gruncie rzeczy poprawne. Cała robota jest wykonywana w osobnym wątku, co odblokowuje wątek GUI i to ma szansę zadziałać. Trudno mi jednak tak na sucho powiedzieć, co się stanie. Być może aplikacja się wywali z komunikatem, że dostęp do GUI z innego wątku.
Prostym rozwiązaniem będzie też wywołanie samego API asynchronicznie. Reszta może się dziać w wątku głównym, bo nie zabiera dużo czasu, grunt żeby samo wywołanie API było asynchroniczne (idealnie cała metoda powinna być asynchroniczna).

Idealnie mogłoby być tak, że w jednej metodzie pobierasz dane od użytkownika (plik z opendialog), a następnie uruchamiasz drugą metodę asynchronicznie (z resztą kodu). W takim przypadku może okazać się niezbędna synchronizacja jeśli chodzi o update FilesLeft. W WinForms służy do tego Invoke, w WPF jest trochę trudniej:

Do VieModela dodaj dispatcher:

    Dispatcher dispatcher;
    public MyViewModel()
    {
      dispatcher = Application.Current.Dispatcher;
    }

A przy updacie FilesLeft:

      var action = new Action(() =>
      {
        FilesLeft--;
      });

      if (dispatcher == null || dispatcher.CheckAccess())
      {
        action();
      }
      else
        dispatcher.Invoke(action);

Nie zdziw się, jak nie zobaczysz w Intellisense metody CheckAccess. Z jakiegoś powodu jest niewidoczna. To oczywiście rozwiązanie, jeśli większość kodu będziesz wykonywał asynchronicznie - nie tylko zapytanie API.

A teraz trochę z innej beczki. Twój kod można by poprawić pod kątem testowalności. Nie powinieneś w ViewModel mieć niczego, co odnosi się bezpośrednio do GUI. Tutaj masz OpenFileDialog. Powinieneś to zrobić interfejsem jakimś. Np. tak:

public interface IFileProvider
{
  string GetFileName();
}

public class WindowsFileProvider: IFileProvider
{
  public string GetFileName()
  {
    OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
    //i dalej ustawiasz dialog i pobierasz plik

    return dialog.FileName; //swoją drogą jest lepsze rozwiązanie do pobierania katalogów
  }
}

I dalej w ViewModel przekazujesz obiekt WindowsFileProvider najlepiej przez DeprndencyInjection. Wtedy posługujesz się interfejsem, a nie "konkretnym" obiektem, dzięki czemu możesz później testować ten ViewModel.

Pozostało 580 znaków

2019-04-15 20:41
0

Ja to robię w następujący sposób:

Tworze klase wykonującą określone operacje w tle posiadającą wymagane zdarzenia do obsługi

public class ProgressEventArgs : EventArgs
  {
    public ProgressEventArgs(int Max, int Value)
    {
      this.Max = Max;
      this.Value = Value;
    }

    public int Max { get; private set; }
    public int Value { get; private set; }
  }
  public class NIPLoader
  {
    public event EventHandler<ProgressEventArgs> ProgressChanged;

    public async void LoadNIPS()
    {
      await Task.Run(() =>
      {
        LoadNIPS(ref ProgressChanged);
      });
    }
    private static void LoadNIPS(ref EventHandler<ProgressEventArgs> ProgressChanged)
    {
      for(int n=0; n<100; ++n)
      {
        ProgressChanged?.Invoke(typeof(NIPLoader), new ProgressEventArgs(99, n));
      }
    }
  }

Tworzę instancję klasy np. w MainWindow.xaml.cs

NIPLoader NIPLoader = new NIPLoader();
private void NIPLoader_ProgressChanged(object sender, ProgressEventArgs e)
{
      Dispatcher?.Invoke(() =>
      {
        ProgressBar1.Max = e.Max;
        ProgressBar1.Value = e.Value;
      });
}

W konstruktorze dodaję obsługę zdarzenia:

NIPLoader.ProgressChanged += NIPLoader_ProgressChanged;

Pozostało 580 znaków

2019-04-16 10:22
1

Witam,

A nie można na szybko bazować na bibliotece prism i event agregatorze?

Pozdrawiam,

mr-owl

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0