Witam wszytkich,

Korzystam z:

xmlns:ToolKit ="clr-namespace:Xceed.Wpf.Toolkit;assembly=Xceed.Wpf.Toolkit" 

W swoim projekcie mam user control który posiada kilkanaście elementów. W dwóch miejscach mam zastasowany masked text box. W jednym miejscu jest w stack panelu i wyglada tak:

      <ToolKit:MaskedTextBox Grid.Column="6" x:Name="maskedSessionDuration" Value="{Binding TrainingSessionToAdd.SessionDuration}" ValueDataType="{x:Type System:String}" Mask="0:00" IncludeLiteralsInValue="False" Style="{StaticResource ResourceKey=MaterialDesignTextBox}" TextAlignment="Center" Margin="3">
        <i:Interaction.Triggers>
          <i:EventTrigger EventName="LostFocus">
            <i:InvokeCommandAction Command="{Binding CommandSessionDurationValidation}"/>
          </i:EventTrigger>
        </i:Interaction.Triggers>
      </ToolKit:MaskedTextBox>

Praktycznie to samo mam w DataGrid-zie w kolumnie:

        <DataGridTemplateColumn Header="Duration" x:Name="columnSessionDuration">
          <DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
            <DataTemplate>
              <ToolKit:MaskedTextBox VerticalAlignment="Center" Mask="0:00" Value="{Binding SessionDuration}" ValueDataType="{x:Type System:String}" IncludeLiteralsInValue="False" Background="Transparent" BorderThickness="0" BorderBrush="Transparent" Margin="0 0 0 -2" TextAlignment="Center" Style="{StaticResource ResourceKey=MaterialDesignTextBox}">
                <i:Interaction.Triggers>
                  <i:EventTrigger EventName="LostFocus">
                    <i:InvokeCommandAction Command="{Binding Source={x:Reference userControlCoordingtorView}, Path=DataContext.CommandChangesessionDuration}" CommandParameter="{Binding RelativeSource={RelativeSource AncestorType={x:Type ToolKit:MaskedTextBox}},Path=Text}"/>
                  </i:EventTrigger>
                </i:Interaction.Triggers>
              </ToolKit:MaskedTextBox>
            </DataTemplate>
          </DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
        </DataGridTemplateColumn>

W przypadku pierwsze maskedtextbox, wszystko działa dobrze, w momencie kiedy odpala się command widze, ze binding zadziałał i widze tą wartość, niestety w przypadku maskedtextboxa w DataGrid-zie tak się nie dzieje, property ma wartość null.

Będę wdzięczny na wszelką radę.

Pozdrawiam