Aktualizacja danych Web API

Odpowiedz Nowy wątek
2019-02-27 23:50
0

Witam mam 2 metody napisane w Web API do wyświetlania (GetUserProfile) i aktualizacji danych użytkownika (ChangeProfile). Metoda ChangeProfile działa poprawnie, ponieważ w bazie danych po aktualizacji dane są zmienione. Problem jest z wyświetleniem zaktualizowanych danych, ponieważ po updacie danych metoda GetUserProfile zwraca nie zmienione dane. Dopiero wyłączenie i włączenie aplikacji od nowa wyświetli zmienione dane.

  [HttpGet]
    [Route("api/GetUserProfile")]
    public AccountModel GetUserProfile()
    {
      var identityClaims = (ClaimsIdentity)User.Identity;
      IEnumerable<Claim> claims = identityClaims.Claims;
      AccountModel model = new AccountModel()
      {
        UserName = identityClaims.FindFirst("Username").Value,
        Email = identityClaims.FindFirst("Email").Value,
        FirstName = identityClaims.FindFirst("FirstName").Value,
        LastName = identityClaims.FindFirst("LastName").Value,
        LoggedOn = identityClaims.FindFirst("LoggedOn").Value
      };
      return model;
    }
    [HttpPost]
    [Route("api/ChangeProfile")]
    [ResponseType(typeof(AccountModel))]
    public async Task<IHttpActionResult> ChangeProfile([FromBody]AccountModel model)
    {
      ApplicationDbContext db = new ApplicationDbContext();
      var userStore = new UserStore<ApplicationUser>(new ApplicationDbContext());
      var manager = new UserManager<ApplicationUser>(userStore);
      var user = await manager.FindByNameAsync(model.UserName);
      if (user != null)
      {
        user.FirstName = model.FirstName;
        user.LastName = model.LastName;
        user.Email = model.Email;

        IdentityResult result = await manager.UpdateAsync(user);
        return Ok(model);

      }
      else
      {
        return NotFound();
      }
    }

Dla przykładu zmieniłem imię i nazwisko ChangeProfile.PNG, w bazie danych dane zostały zmienione: DataInDatabase.PNG, a metoda GetUserProfile() dalej zwraca nie zmienione dane: DataNotUpdated.PNG
Front-end został napisany w Angularze.
Serwis:

 getUserProfile() {
  return this.http.get(this.rootUrl + '/api/GetUserProfile',
  {headers: new HttpHeaders({'Authorization': 'Bearer ' + JSON.parse(localStorage.getItem('userToken'))})});
 }
 updateProfile(userData) {
  const profile = {
   Username: userData.username,
   Email: userData.email,
   FirstName: userData.firstName,
   LastName: userData.lastName,
  };
  const reqHeader = new HttpHeaders({'Content-Type': 'application/json'});
  return this.http.post(this.rootUrl + '/api/ChangeProfile', profile, {headers: reqHeader});
 }

Klasa komponentu:

export class AccountComponent implements OnInit {
 userData: any;
 profileForm: FormGroup;
 constructor(private formBuilder: FormBuilder, private authenticationService: AuthenticationService, private router: Router) { }

 ngOnInit() {
  this.authenticationService.getUserProfile().subscribe( (data: any) => {
   this.userData = data;
   this.profileForm.setValue({
    username: data.UserName,
    email: data.Email,
    firstName: data.FirstName,
    lastName: data.LastName
    });
   console.log(data);
  });
   this.formInitBuilder();
 }
 formInitBuilder() {
  this.profileForm = this.formBuilder.group ({
   username: [ '' ],
   email: [ '' ],
   firstName: [ '' ],
   lastName: [ '']
  });
 }
 onSubmit(registrationForm: FormGroup) {
  if (registrationForm.valid) {
  this.authenticationService.updateProfile(this.profileForm.value).
   subscribe(() => {
   this.router.navigate(['/home']);
   });
  }
 }

Pozostało 580 znaków

2019-02-28 06:08

Claimsy są zwyczajowo przechowywane wewnątrz tokenu po stronie użytkownika, więc jak chcesz aktualne dane to najłatwiej byłoby zaczytywać je z bazy a nie z claimsów w metodzie GetUserProfile.


It's easy to hate code you didn't write, without an understanding of the context in which it was written.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0