<MODULES:RegisterPanel.Style>
        <Style TargetType="MODULES:RegisterPanel">
          <Style.Setters>
            <Setter Property="Opacity" Value="0"/>
          </Style.Setters>
          <Style.Triggers>
            <DataTrigger Binding="{Binding Modules.ButtonList.SelectedModule}" Value="1">
              <DataTrigger.EnterActions>
                <BeginStoryboard>
                  <Storyboard>
                    <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="Opacity" From="0" To="1" Duration="0:00:00.200"/>
                  </Storyboard>
                </BeginStoryboard>
              </DataTrigger.EnterActions>
              <DataTrigger.ExitActions>
                <BeginStoryboard>
                  <Storyboard>
                    <DoubleAnimation 
                      Storyboard.TargetProperty="Opacity" From="1" To="0" Duration="0:00:00.200"/>
                  </Storyboard>
                </BeginStoryboard>
              </DataTrigger.ExitActions>
            </DataTrigger>
          </Style.Triggers>
        </Style>
      </MODULES:RegisterPanel.Style>

Gdy wartość SelectedModule wyniesie 1 opacity rośnie do 1.00. Odwrotnie spada do zera. Niestety nie wiem jak obsłużyć Visibility kontrolki.
Można to zrobić w ten sposób:

<MODULES:RegisterPanel.Style>
        <Style TargetType="MODULES:RegisterPanel">
          <Style.Setters>
            <Setter Property="Opacity" Value="0"/>
          </Style.Setters>
          <Style.Triggers>
            <Trigger Property="Visibility" Value="Visible">
              <Trigger.EnterActions>
                <BeginStoryboard>
                  <Storyboard>
                    <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="Opacity" From="0" To="1" Duration="0:00:00.200"/>
                  </Storyboard>
                </BeginStoryboard>
              </Trigger.EnterActions>
              <Trigger.ExitActions>
                <BeginStoryboard>
                  <Storyboard>
                    <DoubleAnimation 
                      Storyboard.TargetProperty="Opacity" From="1" To="0" Duration="0:00:00.200"/>
                  </Storyboard>
                </BeginStoryboard>
              </Trigger.ExitActions>
            </Trigger>
          </Style.Triggers>
        </Style>
      </MODULES:RegisterPanel.Style>

Mogę dla każdego identyfikatora pisać konwerter, że jeżeli zmienna równa się 4 to TRUE, inaczej FALSE. Pytanie: czy da się prościej nie pisząć do 100 modułów 100 konwerterów