Interpretacja kodu

0

Mógłby ktoś w prostych słowach zinterpretować kolejne elementy kodu w c# z góry dziękuje za pomoc :)

using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;


namespace egzamin
{
 class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {

 List<string> dane = new List<string>(); //lista do której zaczytamy informacje z pliku dane.txt
 List<string> kolor = new List<string>(); //lista do której zaczytamy informacje z pliku baza_danych_kolorow.txt
 List<string> kolor_toupper = new List<string>(); // lista do której wrzucimy w/w listę kolorów ale kolory będą z wielkiej litery

    // w nawiasie poniżej wpisz ścieżkę do pliku w formacie (@"c:\dokumenty\dane.txt”)

    foreach (string x in File.ReadLines(@"C:\Users\Piotr\Desktop\egzamin\dane.txt"))
    {
        dane.Add(x.Replace("\"", "").Trim());
      //zamieniamy cudzysłowy z początku i końca na nic(puste miejsce) oraz usuwamy space z początku i końca (funkcja Trim)
    }
    // pętla która zaczytuje z pliku dane.txt linia po linii i każdą linię zapisuje do Listy dane 


    // w nawiasie poniżej wpisz ścieżkę do pliku w formacie (@"c:\dokumenty\baza_danych_kolorow.txt”)
    foreach (string y in File.ReadLines(@"C:\Users\Piotr\Desktop\egzamin\baza_danych_kolorow.txt"))
      {
        kolor.Add(y.Replace("\"", "").Trim());//zamieniamy cudzysłowy z początku i końca na nic(puste miejsce) oraz usuwamy space z początku i końca (funkcja Trim)
    }
    // pętla która zaczytuje z pliku baza_danych_kolorow.txt linia po linii i każdą linię zapisuje do Listy kolor 


    foreach (string a in kolor)
      {
        kolor_toupper.Add((a.Substring(0, 1).ToUpper()) + a.Substring(1, a.Length - 1));
      }
    // dla każdego stringa z listy kolor - dzielimy go na 2 części - poprzez Substring (1. część od znaków 0-1(czyli pierwszy znak) który zamieniamy na dużą literę) oraz (2. Część od znaku 1 do ilości znaków w stringu-1), które następnie łączymy ponownie w całość i zapisujemy z liście kolor_toupper

    foreach (string a in dane)
      {
        for (int i = 0; i < kolor_toupper.Count; i++)
        {
          if (a.Contains(kolor_toupper[i]))
          {
          File.AppendAllText(@"C:\Users\Piotr\Desktop\egzamin\wynik.txt", Environment.NewLine + "WIERSZ: " + (dane.IndexOf(a) + 1) + " // " + a);
            Console.WriteLine(a);
          }
        }
      }
    // w liście dane dla każdego stringa (pętla foreach):
    // robimy pętle for ( dla ilości elementów od 0 dopóki ilość elementów jest mniejsza niż ilości elementów w liście kolor_toupper, zwiększamy wartość elementu o 1:
    // i jeżeli string „a” zawiera element z listy kolor_toupper to ma wypisać tego stringa(zdanie z listy dane) na konsolę
    // ogólnie to jest pętla w pętli (szukamy w zdaniu czy występuje któryś z kolorów) i tak zdanie po zdaniu

  }
  }
}
1

Weź to sformatuj normalnie, bo nikt tego nie będzie czytał.

0

Dodaj kolorowanie składni C# bo się tego nie da czytać. Poza tym, po co Ci interpretacja skoro wszystko jest pokomentowane?

0

Może pomogłem

using System;

using System.IO;

using System.Collections.Generic;
namespace egzamin
{
 
  class Program
 {

    static void Main(string[] args)
 {


      List<string> dane = new List<string>(); 
      //lista do której zaczytamy informacje z pliku dane.txt
 
      List<string> kolor = new List<string>(); 
      //lista do której zaczytamy informacje z pliku baza_danych_kolorow.txt
 
      List<string> kolor_toupper = new List<string>(); // lista do której wrzucimy w/w listę kolorów ale kolory będą z wielkiej litery
      // w nawiasie poniżej wpisz ścieżkę do pliku w formacie (@"c:\dokumenty\dane.txt”)

      foreach (string x in File.ReadLines(@"C:\Users\Piotr\Desktop\egzamin\dane.txt")){
        
        dane.Add(x.Replace("\"", "").Trim());
        //zamieniamy cudzysłowy z początku i końca na nic(puste miejsce) oraz usuwamy space z początku i końca (funkcja Trim)
      }
      // pętla która zaczytuje z pliku dane.txt linia po linii i każdą linię zapisuje do Listy dane 

      // w nawiasie poniżej wpisz ścieżkę do pliku w formacie (@"c:\dokumenty\baza_danych_kolorow.txt”)
      foreach (string y in File.ReadLines(@"C:\Users\Piotr\Desktop\egzamin\baza_danych_kolorow.txt"))
{
        
        kolor.Add(y.Replace("\"", "").Trim());
        //zamieniamy cudzysłowy z początku i końca na nic(puste miejsce) oraz usuwamy space z początku i końca (funkcja Trim)
      }
      // pętla która zaczytuje z pliku baza_danych_kolorow.txt linia po linii i każdą linię zapisuje do Listy kolor 

      foreach (string a in kolor)
{

        kolor_toupper.Add((a.Substring(0, 1).ToUpper()) + a.Substring(1, a.Length - 1));
      
      }
      // dla każdego stringa z listy kolor - dzielimy go na 2 części - poprzez Substring 
      //(1. część od znaków 0-1(czyli pierwszy znak) który zamieniamy na dużą literę) oraz (2. Część od znaku 1 do ilości znaków w stringu-1), 
      //które następnie łączymy ponownie w całość i zapisujemy z liście kolor_toupper

      foreach (string a in dane)
{
        
        for (int i = 0; i < kolor_toupper.Count; i++)
{
          
          if (a.Contains(kolor_toupper[i]))
{
            File.AppendAllText(@"C:\Users\Piotr\Desktop\egzamin\wynik.txt", Environment.NewLine + "WIERSZ: " + (dane.IndexOf(a) + 1) + " // " + a);
            
            Console.WriteLine(a);
          
          }
        
        }
      
      }
      // w liście dane dla każdego stringa (pętla foreach):
      // robimy pętle for ( dla ilości elementów od 0 dopóki ilość elementów jest mniejsza niż ilości elementów w liście kolor_toupper, zwiększamy wartość elementu o 1:
      // i jeżeli string „a” zawiera element z listy kolor_toupper to ma wypisać tego stringa(zdanie z listy dane) na konsolę
      // ogólnie to jest pętla w pętli (szukamy w zdaniu czy występuje któryś z kolorów) i tak zdanie po zdaniu

    }
  
  }

} 

Bez komentarzy:

using System;

using System.IO;

using System.Collections.Generic;
namespace egzamin
{
 
  class Program
 {

    static void Main(string[] args)
 {


      List<string> dane = new List<string>(); 
      List<string> kolor = new List<string>(); 
      List<string> kolor_toupper = new List<string>();

      foreach (string x in File.ReadLines(@"C:\Users\Piotr\Desktop\egzamin\dane.txt")){
        
        dane.Add(x.Replace("\"", "").Trim());
       
      }
     
      foreach (string y in File.ReadLines(@"C:\Users\Piotr\Desktop\egzamin\baza_danych_kolorow.txt"))
{
        
        kolor.Add(y.Replace("\"", "").Trim());
       
      }

      foreach (string a in kolor)
{

        kolor_toupper.Add((a.Substring(0, 1).ToUpper()) + a.Substring(1, a.Length - 1));
      
      }

      foreach (string a in dane)
{
        
        for (int i = 0; i < kolor_toupper.Count; i++)
{
          
          if (a.Contains(kolor_toupper[i]))
{
            File.AppendAllText(@"C:\Users\Piotr\Desktop\egzamin\wynik.txt", Environment.NewLine + "WIERSZ: " + (dane.IndexOf(a) + 1) + " // " + a);
            
            Console.WriteLine(a);
          
          }
        
        }
      
      }
    }
  
  }

} 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1