Cześć czy poniższemu kodowi czegoś brakuje, lub coś jest nie tak wg Was?
Chodziło mi o kaszowanie wyników z metody która przyjmuje dwa argumenty
wywołany kasz może być synchronicznie i asynchronicznie

z góry dziękuję za opinie

public class MemoryCache<TFirst, TSecond, TReturn>
  {
    private readonly ConcurrentDictionary<string, TaskCompletionSource<TReturn>> _sourceCache =
      new ConcurrentDictionary<string, TaskCompletionSource<TReturn>>();

    public bool ItemExists(string key)
    {
      return _sourceCache.ContainsKey(key);
    }

    public async Task<TReturn> AddOrGetItemAsync(string key, TFirst arg1, TSecond arg2, Func<TFirst, TSecond, Task<TReturn>> valueFactory)
    {
      var newSource = new TaskCompletionSource<TReturn>();
      var currentSource = _sourceCache.GetOrAdd(key, newSource);

      if (currentSource != newSource)
      {
        return await currentSource.Task;
      }

      try
      {
        var result = await valueFactory(arg1, arg2);
        newSource.SetResult(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        newSource.SetException(e);
      }

      return await newSource.Task;
    }

    public TReturn AddOrGetItem(string key, TFirst arg1, TSecond arg2, Func<TFirst, TSecond, TReturn> valueFactory)
    {
      var newSource = new TaskCompletionSource<TReturn>();
      var currentSource = _sourceCache.GetOrAdd(key, newSource);

      if (currentSource != newSource)
      {
        return currentSource.Task.Result;
      }

      try
      {
        var result = valueFactory(arg1, arg2);
        newSource.SetResult(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        newSource.SetException(e);
      }

      return newSource.Task.Result;
    }

    public bool TryUpdateItem(string key, TReturn value)
    {
      try
      {
        var newSource = new TaskCompletionSource<TReturn>();
        newSource.SetResult(value);

        _sourceCache[key] = newSource;
      }
      catch (KeyNotFoundException)
      {
        return false;
      }
      catch (ArgumentNullException)
      {
        return false;
      }

      return true;
    }
  }