Dlaczego IsKeyboardFocusWithin zwraca False, gdy kliknę dziecko elementu?

0

Mam taki Popup, który reaguje na ToggleButton - gdy button ma IsChecked równe True to się pojawia, a jak False to znika.
Dodatkowo, gdy kliknie się gdziekolwiek indziej w programie, to chciałabym, żeby ToggleButton ustawiał się na False, i żeby w efekcie Popup zniknął. Kod, który działa prawie zgodnie z założeniami:

<MultiTrigger>
  <MultiTrigger.Conditions>
    <Condition SourceName="Preview" Property="IsKeyboardFocusWithin" Value="False" />
  </MultiTrigger.Conditions>
  <Setter TargetName="Preview" Property="IsChecked" Value="False" />
</MultiTrigger>
<ToggleButton x:Name="Preview" Width="20" Height="20" 
       Cursor="Hand"
       Visibility="Collapsed">
  <Grid>
    <Image Source="{Binding Source={x:Static properties:Resources.PreviewNormal}, Converter={StaticResource BitmapConverter}}"         
        Width="20" Height="20" HorizontalAlignment="Left" ToolTip="Pokaż podgląd" />

    <Popup x:Name="PreviewPopup"
        AllowsTransparency="True" 
        HorizontalAlignment="Right" HorizontalOffset="10" VerticalOffset="0" 
        PopupAnimation="Fade" Placement="Right" 
        PlacementTarget="{Binding ElementName=Root}"
        DataContext="{Binding Path=PlacementTarget.DataContext, RelativeSource={RelativeSource Self}}">
      <Popup.Style>
        <Style TargetType="Popup">
          <Style.Triggers>
            <MultiDataTrigger>
              <MultiDataTrigger.Conditions >
                <Condition Binding="{Binding ShowPreviewText}" Value="True"/>
                <Condition Binding="{Binding ElementName=Preview, Path=IsChecked}" Value="True"/>
              </MultiDataTrigger.Conditions>
              <MultiDataTrigger.Setters>
                <Setter Property="IsOpen" Value="True"/>
              </MultiDataTrigger.Setters>
            </MultiDataTrigger>
          </Style.Triggers>
        </Style>
      </Popup.Style>
      <StackPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center" x:Name="PopupRoot" >
        <Border Background="{StaticResource DefaultBackgroundBrush}" 
          BorderBrush="{StaticResource DefaultBorderBrush}" 
          BorderThickness="1" Padding="4"
          IsHitTestVisible="True"
          Focusable="False"
          HorizontalAlignment="Stretch">
          <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto"
                 MaxHeight="200"
                 MaxWidth="530">
            <TextBlock Text="{Binding PreviewText}" />
          </ScrollViewer>
        </Border>
      </StackPanel>
    </Popup>
  </Grid>
</ToggleButton>

Mam jednak problem z jedną sytuacją - gdy użytkownik kliknie wewnątrz Popup'u, to Popup znika... A tego nie chcę. Nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje, skoro wg dokumentacji IsKeyboardFocusWithin:

Gets a value indicating whether keyboard focus is anywhere within the element or its visual tree child elements. This is a dependency property.

Rozumiem, że focus ucieka z ToggleButton, ale przecież wciąż znajduje się w dziecku tego elementu, nieprawdaż?
Próbowałam w Border zmienić parametr Focusable na True, jednak efekt działania jest ten sam.

0

Próbując wykminić, co się dzieje z focusem, usunęłam wyżej wspomniany MultiTrigger na Preview, a dodałam o taki:

      <MultiTrigger>
        <MultiTrigger.Conditions>
          <Condition SourceName="PreviewPopup" Property="IsKeyboardFocusWithin" Value="False" />
        </MultiTrigger.Conditions>
        <Setter TargetName="PreviewTextBlock" Property="Background" Value="Red" />
      </MultiTrigger>
      <MultiTrigger>
        <MultiTrigger.Conditions>
          <Condition SourceName="PreviewPopup" Property="IsKeyboardFocusWithin" Value="True" />
        </MultiTrigger.Conditions>
        <Setter TargetName="PreviewTextBlock" Property="Background" Value="Green" />
      </MultiTrigger>

Chciałam zrozumieć, kiedy focus jest w Popupie, a kiedy nie. Niestety, wnioski są takie, że z tego nie idzie nic wywnioskować... Struktura Popupu taka sama, tylko TextBlock zyskał Name="PreviewTextBlock".

 1. Kliknięcie w ToggleButton -> pojawia się Popup, TextBlock jest czerwony
 2. Kliknięcie w Scroll -> TextBlock dalej jest czerwony
 3. Kliknięcie w TextBlock -> TextBlock robi się zielony
 4. Kliknięcie w Scroll -> TextBlock dalej jest zielony
 5. Kliknięcie w dokumencie Worda (te elementy są w TaskPane) -> TextBlock dalej jest zielony
 6. Kliknięcie gdzieś indziej w TaskPane -> TextBlock robi się czerwony

Przypomnę, że moim celem jest, by Popup nie znikał, gdy klikamy w niego, a znikał, gdy klikamy poza nim...

1

Dobra, ostatecznie nic mnie nie obchodzi gdzie jest focus. Usunęłam wszystkie MultiTriggery i opierając się na tej odpowiedzi: https://stackoverflow.com/que[...]ind-a-popup-to-a-togglebutton
Wyciągnęłam Popup z wnętrza ToggleButtona (w przeciwnym wypadku kliknięcie w Popup wyłączało IsChecked na ToggleButton, co wprowadzało dodatkową konfuzję), StayOpen ustawiłam na False i zrobiłam TwoWay Binding łączące IsOpen z IsChecked, oraz na ToggleButton:

IsEnabled="{Binding ElementName=PreviewPopup, Path=IsOpen, Converter={StaticResource InverseBoolConverter}}"

Teraz działa, choć focus dalej jest IMHO zaskakujący, ale już mnie to nie obchodzi ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0