Witam.

Tworząc aplikację natknąłem się na problem. Mam utworzony model danych a nich między innymi 2 klasy(jest więcej ale w przykładzie chodzi o te 2)

Pierwsza Klasa dotyczy DokumentówWZ


 public partial class WZ_DWS_SITO
  {
    public string WZ { get; set; }
    public string WZ_DATA { get; set; }
    public string WZ_CZAS { get; set; }
    public string WZ_POZYCJA { get; set; }
    public string MATERIAL { get; set; }
    public string PARTIA { get; set; }
    public string ZAKLAD { get; set; }
    public string SKLAD { get; set; }
    public decimal WZ_ILOSC { get; set; }
    public string ZLECENIE { get; set; }
    public string ZLECENIE_DATA_UTWORZENIA { get; set; }
    public string KUNNR { get; set; }
    public string ZLECENIE_POZYCJA { get; set; }
    public decimal ZLECENIE_CENA_NETTO { get; set; }
    public decimal ZLECENIE_ILOSC { get; set; }
    public decimal ZLECENIE_NETTO { get; set; }
    public decimal ZLECENIE_KOSZT { get; set; }
    public string WWW { get; set; }
    public Nullable<decimal> ZLECENIE_CENA_ZAKUPU { get; set; }
    public Nullable<decimal> ZLECENIE_ZYSK { get; set; }
    public Nullable<decimal> ZLECENIE_MARZA { get; set; }
    public string VE { get; set; }
    public Nullable<decimal> WZ_KOSZT { get; set; }
    public Nullable<decimal> WZ_NETTO { get; set; }
    public Nullable<decimal> WZ_ZYSK { get; set; }
    public Nullable<decimal> WZ_CALA_NETTO { get; set; }
    public Nullable<decimal> ATP_SKLAD { get; set; }
    public Nullable<decimal> ATP_ZAKLAD { get; set; }
    public string DATA_WYCENY { get; set; }
    public Nullable<decimal> CENA_MINIMALNA { get; set; }
    public Nullable<decimal> WZ_ILOSC_NA_WZ { get; set; }
    public Nullable<decimal> ILOSC_60DNI_ABC_5PROCENT { get; set; }
    public string PRZYCZYNA { get; set; }
    public string STATUS { get; set; }
    public string L0 { get; set; }
    public string L1 { get; set; }
    public string L2 { get; set; }
    public string NAZWA_KLIENTA { get; set; }
    public Nullable<int> INDEKS { get; set; }
    public string NAZWA_MATERIALU { get; set; }
    public string PH { get; set; }
    public Nullable<decimal> MARZA_ZLECENIE_ALL { get; set; }
  }

Druga zbiera historię zaakceptowanych dokumentów :


 public class HISTORYWZ
  {
    public string NrWZ { get; set; }
    public string ODBIORCA { get; set; }
    public string DATAWZ { get; set; }

    public int INDEKS { get; set; }
    public string MATERIAL { get; set; }
    public string PARTIA { get; set; }
    public decimal ILOSC { get; set; }
    public string NAZWA_MATERIALU { get; set; }
    public string PRZYCZYNA { get; set; }
    public decimal CENAMIN { get; set; }
    public decimal CENASPRZ { get; set; }
    public decimal VPRS { get; set; }
    public decimal MARZA { get; set; }

  }

Chciałbym wyciągając pojedyńczą WZ (która może mieć kilka pozycji) móc wrzucić ją do historii ale tylko elementy które są mi potrzebne.
Wyciągnąłem sobie elementy za pomocą LINQ :


 EntitiesSito ent = new EntitiesSito();
      dynamic wkaa = datagridview.SelectedItem;
      string actwuzetka = wkaa.WZ.ToString();

      var skad = (from d in ent.WZ_DWS_SITO
            where d.WZ == actwuzetka
            select 
            ).ToList();

I chciałbym te elementy wrzucić do bazy przypisując że WZ z klasy WZ_DWS_SITO odpowiada NrWZ z klasy HistoryWZ i tak dalej. Następnie chcę usunąć rekordy z bazy ale to już sobie sam ogarnąłem.


 foreach (var row in skad)
      {
        ent.WZ_DWS_SITO.Remove(row);
      }