Import danych vb .net

0

Witam. Mam dość głupie pytanie, ale nie mogę znaleźć na nie odpowiedzi. Mianowicie utworzyłem w vb .net okno z wyborem pliku tekstowego w następujący sposób:

Dim dlg As New OpenFileDialog()
    dlg.Filter = "txt|*.txt"
    dlg.ShowDialog()

oraz msgbox, który pokazuje treść notatnika, którego ścieżkę podaję w cudzysłowie:

Dim fileReader As String
    fileReader = My.Computer.FileSystem.ReadAllText("E:\VB\Import\Import.txt")
    MsgBox(fileReader)

Jednak nie wiem jak mogę zapisać ścieżkę wybranego pliku w dlg w miejsce ścieżki wpisanej ręcznie.

0

Skorzystaj z dlg.FileName, który zawiera nazwę pliku wybranego w OpenFileDialog.

Ale warto najpierw sprawdzić, czy aby użytkownik nie kliknął "Anuluj" - dlg.ShowDialog() zwraca DialogResult.OK jeżeli ścieżka faktycznie została wybrana.

0

Z dlg.FileName znalazłem taki kod"

    ' Configure open file dialog box
    Dim dlg As New OpenFileDialog()
    dlg.FileName = "Document" ' Default file name
    dlg.DefaultExt = ".txt" ' Default file extension
    dlg.Filter = "Text documents (.txt)|*.txt" ' Filter files by extension

    ' Show open file dialog box
    Dim result? As Boolean = dlg.ShowDialog()

    ' Process open file dialog box results
    If result = True Then
      ' Open document
      Dim filename As String = dlg.FileName
    End If

(Nie wiem czy udało mi się poprawnie wyświetlić tą wiadomość jako instrukcja kodu, więc z góry przepraszam.)

który jednak mimo dlg.filename nie otwiera pliku, a zastosowanie MsgBox(dlg.filename) wyświetliło tylko wybraną ścieżkę pliku. Oprócz wyświetlania samego pliku chciałbym w przyszłości go edytować z poziomu vb .net (podzielić wiersze na osobne linie i wybrać z każdej linii osobne liczby) dlatego chciałbym go w jakiś sposób "przechować" w vb.net do kolejnych operacji.

0

Powyższy kod jednak działa, ale tylko, gdy kliknę na wybrany plik prawym -> otwórz. Wybranie pliku jednym kliknięciem i otwarcie go poprzez "otwórz" obok "anuluj" w eksploratorze plików oraz podwójne kliknięcie na plik nie spowoduje jego wyświetlenia.

0
Ja napisał(a):

Powyższy kod jednak działa, ale tylko, gdy kliknę na wybrany plik prawym -> otwórz. Wybranie pliku jednym kliknięciem i otwarcie go poprzez "otwórz" obok "anuluj" w eksploratorze plików oraz podwójne kliknięcie na plik nie spowoduje jego wyświetlenia.

Nie można edytować wiadomości, więc piszę kolejną. To otwarcie jest jednak standardową czynnością niewywołaną przez ten kod.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0