Zadanie z użyciem rekurencji, jak?

0

Mam do napisania program w C# o treści:

Dysponując monetami 1 zł, 2 zł, 5 zł sprawdź, na ile różnych sposobów można wypłacić 10 zł. Napisz program, który wyświetli w oknie konsoli wszystkie możliwe kombinacje.

Jest to ostatnie najtrudniejsze zadanie, które nawet nie wiem jak ruszyć. W necie wyczytałem, że w tym przypadku chyba trzeba będzie użyć rekurencji, natomiast kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać. Może ktoś coś podpowiedzieć? W ogóle jak napisać algorytm do rekurencji?

0
588490 napisał(a):

Mam do napisania program w C# o treści:

Dysponując monetami 1 zł, 2 zł, 5 zł sprawdź, na ile różnych sposobów można wypłacić 10 zł. Napisz program, który wyświetli w oknie konsoli wszystkie możliwe kombinacje.

Jest to ostatnie najtrudniejsze zadanie, które nawet nie wiem jak ruszyć. W necie wyczytałem, że w tym przypadku chyba trzeba będzie użyć rekurencji, natomiast kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać. Może ktoś coś podpowiedzieć? W ogóle jak napisać algorytm do rekurencji?

Zakładając że masz nieograniczoną ilość tych monet?

0

Nie jestem pewien, ale chyba tak. Wkleiłem całą treść polecenia. Czy duża różnia w kodzie będzie dla wersji z ograniczoną i nieograniczoną ilością monet?

0

Możesz użyć algorytmu liczącego podzbiory danego zbioru sumujące się do podanej liczby, trzeba tylko, odpowiednio (aby, np. jedynki dawały w sumie 10, to potrzeba ich 10) dodać liczb do zbioru, pseudokod (Python):

def allSubsets(numSet, targetSum, arrayPart = []):
  s = sum(arrayPart)
  if s == targetSum:
    print(targetSum, arrayPart)
  if s >= targetSum:
    return 
  for i in range(len(numSet)):
    n = numSet[i]
    rest = numSet[i+1:] # elements from i + 1 to the end
    allSubsets(rest, targetSum, arrayPart + [n])

print(allSubsets([1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 5], 10))
2
class Program
{
  static Stack<int> usedCoins = new Stack<int>();

  static void CalculateAllCombinations(int[] availableCoins, int availableCoinsIndex, int moneyAmount, List<int[]> result)
  {
    if (moneyAmount == 0)
    {
      result.Add(usedCoins.ToArray());
      return;
    }
    for (int i = availableCoinsIndex; i < availableCoins.Length; ++i)
    {
      int coin = availableCoins[i];
      if (moneyAmount - coin >= 0)
      {
        usedCoins.Push(coin);
        CalculateAllCombinations(availableCoins, i, moneyAmount - coin, result);
        usedCoins.Pop();
      }
    }
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    var result = new List<int[]>();
    CalculateAllCombinations(new int[] { 5, 2, 1 }, 0, 10, result);

    foreach (int[] i in result)
    {
      Console.WriteLine(String.Join(" ", i));
    }  
  }
}
1

Nie za bardzo komplikujecie Panowie?

void FindAllCombinations()
      {        
        int numer = 1;
        for (int ile1 = 0; ile1 <= 10; ile1++)
        {
          for (int ile2 = 0; ile2 <= 5; ile2++)
          {
            for (int ile5 = 0; ile5 <= 2; ile5++)
            {
              if (ile1 * 1 + ile2 * 2 + ile5 * 5 == 10)
              {
                Console.WriteLine($"{numer++}. {ile1} x złotówka, {ile2} x dwa złote, {ile5} x pięć złotych");
              }
            }
          }
        }
        Console.ReadLine();
      }
0

Moje rozwiązanie wyświetla od razu znalezione kombinacje monet, funkcja nie zwraca wyniku. Nie znajduje takich samych kombinacji w innej kolejności.

readonly static int[] Coins = { 1, 2, 5 };

static void FindSubset(List<int> subset, int total)
{
  if (subset.Sum() == total)
  {
    Console.WriteLine(string.Join(", ", subset));
  }
  else if (subset.Sum() < total)
  { 
    foreach (int coin in Coins.Where(coin => coin >= subset.LastOrDefault()))
    {
      subset.Add(coin);
      FindSubset(subset, total);
      subset.RemoveAt(subset.Count - 1);
    }
  }
}

Wynik dla FindSubset(new List<int>(), 10);:

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2
1, 1, 1, 1, 1, 5
1, 1, 1, 1, 2, 2, 2
1, 1, 1, 2, 5
1, 1, 2, 2, 2, 2
1, 2, 2, 5
2, 2, 2, 2, 2
5, 5

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0