Mam json object z 3 zmiennymi DateTime, entry_id, field1.

{"created_at":"2018-11-14T18:38:13Z","entry_id":157,"field1":"294"}

Robię 2 listboxy, pierwszy to data OD, drugi data DO. User wybiera date od i do i na wykres wrzuca zmienne field1 z tego zakresu czasu jak wybrał. Jak to zrobić? Wiem jak jedną zmienna wrzucić na wykres ale jak rozwiązać taki wybór po dacie?

using (var webClient = new WebClient())
      {

        string rawJson = webClient.DownloadString("https://api.thingspeak.com/channels/618749/feeds.json?results=");
        RootObject dataColletion = JsonConvert.DeserializeObject<RootObject>(rawJson);

        Console.WriteLine(dataColletion.feeds.Count);

        AllData = dataColletion.feeds;

      }
    }

    private static List<Feed> allDane;

    public static List<Feed> AllData
    {
      get{ return allDane; }

      set{ allDane = value; }
    }

    public static List<Feed> GetDane()
    {
      return AllData;
    }