Dlaczego domyślnie w EF Core 2.1, jeśli klucz obcy jest nullable, domyślne DeleteBehavior to ClientSetNull (dzieci w pamięci mają zmieniany klucz obcy na NULL, a dzieci w bazie nie znajdujące się w pamięci - nie)? Jeśli usunę rodzica, a nie załaduję dzieci do pamięci, to poleci wyjątek... o_O

Tzn. czytałem dokumentację, ale dalej nie rozumiem, dlaczego tak.