WPF writeable bitmap copypixels

0
int width = originalImage.PixelHeight;
      int height = originalImage.PixelWidth;
      int widthInByte = width * 4;
      int[] pixelData = new int[width * height];
      originalImage.CopyPixels(pixelData, widthInByte, 0);

originalImage jest typu WriteableBitmap

dostaję error : System.ArgumentOutOfRangeException: „Wartość parametru nie może być mniejsza niż „1264”.”

co robię nie tak

0

nie wiem czemu ta wartość ma być większa od 1264, jak zmieniam parametry to zmienia się też ta minimalna wartość, język Polski mi tu nie pomógł

0

poprawiłem, trzeba było zmiecić width na

stride = originalImage.PixelWidth * (originalImage.Format.BitsPerPixel + 7) / 8;

a typ tablicy pixelData na byte
teraz mam taki error, nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi
Wartość jest spoza oczekiwanego zakresu
kod:

int width = originalImage.PixelHeight;
      int height = originalImage.PixelWidth;

      int stride = originalImage.PixelWidth * (originalImage.Format.BitsPerPixel + 7) / 8;
      byte[] inputPixels = new byte[stride * height];

      originalImage.CopyPixels( inputPixels, stride, 0);
      byte[] outputPixels = new byte[stride * height];

      for(int i=0;i<inputPixels.Length;++i)
      {
        outputPixels[i] = inputPixels[i];
      }

      BitmapSource bitmapSource = new FormatConvertedBitmap(originalImage, PixelFormats.Pbgra32, null, 0);
      WriteableBitmap bmp2= new WriteableBitmap(
         originalImage.PixelWidth,
         originalImage.PixelHeight,
         originalImage.DpiX, originalImage.DpiY,
         originalImage.Format, null);

      bmp2.WritePixels(new Int32Rect(0, 0, width, height), outputPixels,stride, 0);
0

edit bug dotyczy linii writepixels

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0