Witam.
Nie potrafie znaleźć odpowiedzi w necie na mój problem.

  1. Wywołanie metody (server-side) na click buttona w partialview.
  2. Ustawianie zmiennych globalnych/sessionStorage w partialview.

OPIS
Wpisując coś do input chciałbym zapisać to do sessionStorage. Mam problem z taką operacją na partialview, które swojego modelu nie mają. Jak to obsłużyć poza partialview?
Próbowałem: form, ajax, customPage, page-handler, WebApi. Wszystkie zwracają mi error 404.
Jak w Razor Pages obsłużyć logikę, która dotyczy całej aplikacji?

PS.
Potrzebuje tego do np. globalnego zakresu dat w aplikacji, zmiany konfiguracji aplikacji, globalnych filtrów, których widok jest "wszędzie", ale nie posiada swojego modelu.