Unity i zapisywanie obiektów

0

mam taki problem ...jestem początkujący i nie wiem jak zrobić prost system zapisu losowo wygenerowanych quadów (w pliku) ,a potem to odczytać

0

Quady, czyli?

Co chcesz konkretnie zapisać, ich pozycje, rotacje, skale? Jakieś dołączone skrypty?

0
MasterOf napisał(a):

Quady, czyli?

Co chcesz konkretnie zapisać, ich pozycje, rotacje, skale? Jakieś dołączone skrypty?

obiekty w unity
Zapisać je same

using UnityEngine;

public class Generator : MonoBehaviour
{
bool isClear = false;

public GameObject Dirt;
public GameObject CiemnyDirt;
public GameObject Kamien;

public GameObject trawa;
public GameObject trawa_01;
public GameObject trawa_02;

public GameObject Drzewo;

public GameObject Miedz;
public GameObject Wengiel;
public GameObject Srebro;
public GameObject Diament;
public GameObject Szmaragd;
public GameObject Rubin;
public GameObject Siarka;
public GameObject platyna;
public GameObject Magnez;
public GameObject cynk;
public GameObject Tytan;
public GameObject Uran;
public GameObject Krzemień;

public GameObject zelazo;

private string MapId;

public float smothnes;
public int wysokosc;
public int MapVelocity;

public float md;
public float wg;
public float fe;
public float sr;
public float dm;
public float sm;
public float ru;
public float si;
public float pla;
public float mag;
public float cn;
public float ty;
public float ur;
public float krz;

public float Drz;

[HideInInspector]
public float seed;
private float wysokośćMuliplay;

int trawa_bigset;

public int wysokoscwzgledna;

void Start()
{
  Seeding();
  Generate();

}

public void Seeding()
{
  trawa_bigset = Random.Range(0, 2);
  wysokosc = wysokosc * MapVelocity;
  wysokośćMuliplay = Random.Range(10f, 14f);
}
public void Generate()
{

  for (int i = 0; i < wysokosc; i++)
  {
    int h = Mathf.RoundToInt(Mathf.PerlinNoise(seed, (i + transform.position.x) / smothnes) * wysokośćMuliplay) + wysokoscwzgledna;
    for (int j = 0; j < h; j++)
    {
      GameObject selectedtitle;
      if (j < h - 14)
      {
        selectedtitle = Kamien;
      }
      else if (j < h - 2)
      {
        selectedtitle = CiemnyDirt;
      }
      else if(j < h -1)
      {
        selectedtitle = Dirt;
      }
      else
      {
        if(trawa_bigset == 0)
        {
          selectedtitle = trawa;
          trawa_bigset = Random.Range(0, 2);
        }
        else if(trawa_bigset == 1)
        {
          selectedtitle = trawa_01;
          trawa_bigset = Random.Range(0, 2);
        }
        else
        {
          selectedtitle = trawa_02;
          trawa_bigset = Random.Range(0, 2);
        }
      }

      GameObject newTitle = Instantiate(selectedtitle, Vector3.zero, Quaternion.identity) as GameObject;
      newTitle.transform.parent = this.gameObject.transform;
      newTitle.transform.localPosition = new Vector3(i, j);
    }
  }
  Populate();
}

public void Populate()
{
  foreach (GameObject t in GameObject.FindGameObjectsWithTag("Kamien-block"))
  {
    if (t.transform.parent == this.gameObject.transform)
    {
      float r = Random.Range(10f, 750f);
      GameObject selectedTile = null;

      if (r < md)
      {
        selectedTile = Miedz;
      }
      else { }
      if (r < wg)
      {
        selectedTile = Wengiel;
      }
      else { }
      if (r < sr)
      {
        selectedTile = Srebro;
      }
      else { }
      if (r < dm)
      {
        selectedTile = Diament;
      }
      else { }
      if (r < ru)
      {
        selectedTile = Rubin;
      }
      else { }
      if (r < sm)
      {
        selectedTile = Szmaragd;
      }
      else { }
      if (r < si)
      {
        selectedTile = Siarka;
      }
      else { }
      if (r < ty)
      {
        selectedTile = Tytan;
      }
      else { }
      if (r < pla)
      {
        selectedTile = platyna;
      }
      else { }
      if (r < mag)
      {
        selectedTile = Magnez;
      }
      else { }
      if (r < cn)
      {
        selectedTile = cynk;
      }
      else { }
      if (r < ur)
      {
        selectedTile = Uran;
      }
      else { }
      if (r < krz)
      {
        selectedTile = Krzemień;
      }
      else { }

      if (selectedTile != null)
      {
        GameObject newResourceTile = Instantiate(selectedTile, t.transform.position, Quaternion.identity) as GameObject;
        newResourceTile.transform.parent = transform;
        Destroy(t);
      }

    }

  }
  foreach (GameObject t in GameObject.FindGameObjectsWithTag("trawa"))
  {
    if (t.transform.parent == this.gameObject.transform)
    {
      float r = Random.Range(10f, 200f);
      GameObject selectedTile = null;

      if (r < Drz)
      {
        selectedTile = Drzewo;
      }
      else { }

      if (selectedTile != null)
      {
        GameObject newResourceTile = Instantiate(selectedTile, t.transform.position, Quaternion.identity) as GameObject;
        newResourceTile.transform.parent = transform;
        Destroy(t);
      }
    }

  }
}
private void OnRenderObject()
{
  if(isClear == false)
  {
    System.GC.Collect();
    isClear = true;
  }

}

}

0

O panie, po pierwsze, co to taki burdel. Nie lepiej np: stworzyć klasę "Block, w której będzie się zawierała string(nazwa), float(ten który masz do kazdego obiektu) oraz GameObject. Następnie zrobisz liste objektów klasy "Block". Ta brzydka czołówka zniknie i będziesz mógł w klasie "Block" napisać serializacje elementów.

0
MasterOf napisał(a):

O panie, po pierwsze, co to taki burdel. Nie lepiej np: stworzyć klasę "Block, w której będzie się zawierała string(nazwa), float(ten który masz do kazdego obiektu) oraz GameObject. Następnie zrobisz liste objektów klasy "Block". Ta brzydka czołówka zniknie i będziesz mógł w klasie "Block" napisać serializacje elementów.

okej,dzk

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0