Witam.
Walczę z pewnym problemem. Próbuje w swoim projekcie skorzystać z ALMMa/datatables.aspnet. Przerobiłem pod siebie dla testów projekt sample z tego repozytorium i dzieją się bardzo dziwne rzeczy.
Home/Index.cshtml.cs

 public IActionResult PageData(IDataTablesRequest request)
{
   Document doc = new Document();
   doc.ID = 1;
   doc.Numer = "fa/15/351/13";
   doc.Brutto = 1236;

   Document doc2 = new Document();
   doc2.ID = 2;
   doc2.Numer = "wz/513/35134/3";
   doc2.Brutto = 12;

   List<Document> docs = new List<Document>() { doc, doc2 };
   var data = docs;

   var filteredData = string.IsNullOrEmpty(request.Search.Value) ? data : data.Where(item => item.Numer.Contains(request.Search.Value));
   var dataPage = filteredData.Skip(request.Start).Take(request.Length);

   var response = DataTablesResponse.Create(request, data.Count(), filteredData.Count(), dataPage);

   return new DataTablesJsonResult(response, true);
}

HTML w Home/Index.cshtml

<table id="myTable"></table>

JS w Home/Index.cshtml

  $(document).ready(function () {
    $('#myTable').dataTable({
      serverSide: true,
      ajax: '/?handler=PageData',
      columns: [
        {
          name: 'ID',
          data: 'ID',
          title: "ID",
          sortable: false,
          searchable: false
        },
        {
          name: 'Numer',
          data: 'Numer',
          title: "Numer",
          sortable: false,
          searchable: false
        },
        {
          name: 'Brutto',
          data: "Brutto",
          title: "Brutto",
          sortable: false,
          searchable: false
        }
      ]
    });
  });

Samo response zwraca kod html strony Home/Index.cshtml bez <table> i javascriptu wywołującego datatables. Jak mam to zrobić? Co robię źle?