float na 4 bajty

0

Witam chciałbym przetworzyć liczbę typu float na 4 bajty jednak coś mi nie wychodzi, po przetworzeniu bajty będą umieszczone w ramce w takiej kolejności b3,b2,b1,b0. Robię to tak.

 byte b0 = (byte)cisnienie,
        b1 = (byte)(cisnienie >> 8),
        b2 = (byte)(cisnienie >> 16),
         b3 = (byte)(cisnienie >> 24);

Wywala mi błąd że nie można zastosować operatora >> nie wiem co jest grane. Ciśnienie to liczba typu float. A raczej musi nią być bo to później idzie do urządzenia.

2
byte[] b = BitConverter.GetBytes(cisnienie);
//
 byte b0 = b[0],
        b1 =b[1],
        b2 = b[2],
         b3 = b[3];
0

Bo nie ma operatorów >> i << dla liczb zmiennoprzecinkowych.
Internet podpowiada, że to co chcesz osiągnąć można zrobić w taki sposób.

0

ok dzięki

0

Możesz zamienić na bajty albo bity za pomocą rzutowania albo za pomocą klasy BitConverter

using System;
namespace ConsoleApp64
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double dV = 100.0;
      float fV = 100.0f;
      unsafe
      {
        long* v1 = (long*)&dV;
        long v2 = *v1;

        int* v3 = (int*)&fV;
        int v4 = *v3;
        Console.WriteLine(LongToBits(v2));
        Console.WriteLine(IntToBits(v4));
      }

      long v5 = BitConverter.DoubleToInt64Bits(100.0);
      Console.WriteLine(LongToBits(v5));

      byte[] tB = BitConverter.GetBytes(100f);
      int l = BitConverter.ToInt32(tB, 0);

      Console.WriteLine(IntToBits(l));
    }

    static string LongToBits(long vL)
    {
      char[] tB = new char[64];
      for (int i = 63; i >= 0; i--)
      {
        if ((vL & 1) == 1) tB[i] = '1';
        else
          tB[i] = '0';
        vL = vL >> 1;
      }
      return new string(tB);
    }

    static string IntToBits(int vI)
    {
      char[] tB = new char[32];
      for (int i = 31; i >= 0; i--)
      {
        if ((vI & 1) == 1) tB[i] = '1';
        else
          tB[i] = '0';
        vI = vI >> 1;
      }
      return new string(tB);
    }
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0