Dictionary<> i obiekty

0

Z tego co się orientuję, to w Dictionary<>, można zainicjalizować na zasadzie <object1, object2>. Czy ktoś się orientuje jak można dodać w takiej konstrukcji object1, a portem przyporządkować object2. Coś na zasadzie:

object1. nazwisko
  object2.title1
  object2.title2
  object3.title3

Co bym nie wymyślił to się sypie.

0

O takie coś ci chodzi ?
:

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace ConsoleApp80
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Dictionary<string, string> slownik = new Dictionary<string, string>() { ["a"] = "b", ["c"] = "d"};

      Console.WriteLine(slownik["a"]);
      Console.WriteLine(slownik["c"]);
    }
  }
}
3

https://stackoverflow.com/que[...]t-as-a-generic-dictionary-key

tl;dr

musisz przeciązyć

public override int GetHashCode();

public override bool Equals(object obj);

public bool Equals(TwojTyp obj);
1

Jeśli masz element o tym samym kluczu w Dictionary to się wysypie.

  class Obj1
  {
    public string lastname { get; set; }
  }

  class Obj2
  {
    public string title1 { get; set; }
    public string title2 { get; set; }
    public string title3 { get; set; }
  }
Dictionary<Obj1, Obj2> dic = new Dictionary<Obj1, Obj2>();

Obj1 obj = new Obj1();
obj.lastname = "Kowalski";
Obj1 obj1 = new Obj1();
obj.lastname = "Kowalski";

Obj2 obj2 = new Obj2();
obj2.title1 = "tytuł";
obj2.title2 = "tytuł2";
obj2.title3 = "tytuł3";

dic.Add(obj, obj2);
dic.Add(obj1, obj2);
dic.Add(obj, obj2); //TUTAJ RZUCI EXCEPTION

Jest możliwe, że dodajesz ten sam obiekt do słownika?

0
AdamWox napisał(a):

Jeśli masz element o tym samym kluczu w Dictionary to się wysypie.

  class Obj1
  {
    public string lastname { get; set; }
  }

  class Obj2
  {
    public string title1 { get; set; }
    public string title2 { get; set; }
    public string title3 { get; set; }
  }
Dictionary<Obj1, Obj2> dic = new Dictionary<Obj1, Obj2>();

Obj1 obj = new Obj1();
obj.lastname = "Kowalski";
Obj1 obj1 = new Obj1();
obj.lastname = "Kowalski";

Obj2 obj2 = new Obj2();
obj2.title1 = "tytuł";
obj2.title2 = "tytuł2";
obj2.title3 = "tytuł3";

dic.Add(obj, obj2);
dic.Add(obj1, obj2);
dic.Add(obj, obj2); //TUTAJ RZUCI EXCEPTION

Jest możliwe, że dodajesz ten sam obiekt do słownika?
Masz błędy w przykładzie, chyba powinno być: obj1.lastname = "Kowalski" ;

1

Dictionary<Obj1, List<Obj2>>

Dictionary<string, List<string>>

A tak?

0

Potrzebuję dokładnie dodając nowego użytkownika pobrać jego id i przypisać listę książek. To powinno wyeliminować powtórzenia ale coś nie pykło a dodaniem użytkownika, i przebudowuję ten słownik. jak widać klasa jest rozgrzebana, więc wszystko się jeszcze może zmienić..

class RemoteUser : User, IVerifiable
  {
    public RemoteUser(string username, string email, string mobilenumber) : base(username, email, mobilenumber)
    {
    }

    Dictionary<User, List<Book>> remoteUser = new Dictionary<User, List<Book>>();

  #region Methods
    /// <summary>
    /// Metoda obsługująca utworzenie użytkownika
    /// </summary>
    /// <param name="username">Nazwa</param>
    /// <param name="email">E-mail</param>

    public User CreateUser(string username, string email, string mobilenumber)
    {
      username = Console.ReadLine();
      email = Console.ReadLine();
      mobilenumber = Console.ReadLine();

      User remUsr = new User(username, email, mobilenumber);
      return remUsr;
    }

    /// <summary>
    /// Metoda obsługująca zapisanie użytkownika
    /// </summary>
    /// <param name="username">Nazwa</param>
    /// <param name="email">E-mail</param>
    override public void SaveUser(string username, string useremail, string mobilenumber)
    {
      //Not implemented yet
    }

    /// <summary>
    /// Metoda obsługująca weryfikację nowego użytkownika
    /// </summary>
    /// <param name="username">Nazwa</param>
    /// <param name="email">E-mail</param>
    /// <param name="mobilenumber">Numer telefonu komórkowego</param>
    public void UserVerification(string username, string email, string mobilenumber)
    {
      //Not implemented yet
    }
    #endregion

  }
class User
  {
    /// <summary>
    /// Klasa bazowa obsługujaca użytkowników
    /// </summary>
    /// 
    private string _username;
    private string _useremail;
    private string _mobilenumber;
    private static int counter = 0;

    private int UserId { get; set; }

    public User(string username, string useremail, string mobilenumber)
    {
      counter++;
      UserId = counter;
      _username = username;
      _useremail = useremail;
      _mobilenumber = mobilenumber;
    }

    #region Methods

    /// <summary>
    /// Metoda obsługująca zapisanie użytkownika
    /// </summary>
    /// <param name="username">Nazwa</param>
    /// <param name="email">E-mail</param>
    virtual public void SaveUser(string username, string email, string mobilenumber)
    {
      //Not implemented yet
    }
    #endregion
    #region Properties
    public string UserName
    {
      get
      { return _username; }
      set
      {
        if (!String.IsNullOrEmpty(value))
        {
          _username = value;
        }
      }
    }
    public string UserEmail
    {
      get
      { return _useremail; }
      set
      {
        if (!String.IsNullOrEmpty(value))
        {
          _useremail = value;
        }
      }
    }
    public string MobileNumber
    {
      get
      { return _mobilenumber; }
      set
      {
        if (!String.IsNullOrEmpty(value))
        {
          _mobilenumber = value;
        }
      }
    }
    #endregion

  }
class Book
  {
    private string _title;
    private string _author;
    public static int counter = 0;
    public static int BookId { get; set; }

    public Book(string title, string author)
    {
      counter++;
      BookId = counter;
      _title = title;
      _author = author;
    }

    public string Title
    {
      get
      { return _title; }
      set
      {
        if(!String.IsNullOrEmpty(value))
        {
          _title = value;
        }
      }
    }
    public string Author
    {
      get
      { return _author; }
      set
      {
        if(!String.IsNullOrEmpty(value))
        {
          _author = value;
        }
      }
    }

    public static DateTime DateAddToLibrary(DateTime date)
    {
      return date;
    }
  }
}
0

Tak jak ty to zrobiłeś to jedynie tak się da zrobić . Źle podszedłeś do tematu .

Dictionary<User, List<Book>> remoteUser = new Dictionary<User, List<Book>>();
      User user1 = new User("Jan", "[email protected]", "504480007");

      remoteUser.Add(user1 , new List<Book>() { new Book("Potp", "Henryk Sienkiewicz") });

      Console.WriteLine( remoteUser[user1][0].Author);
      Console.WriteLine(remoteUser[user1][0].Title);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0