Witam,

W XAML mam ComboBox. Używam interaction aby wyzwolić Commanda w momencie kiedy ów ComboBox straci focus. I to działa bardzo fajnie. Niestety, ten sam even jest wywoływany kiedy kliknę na tego ComboBoxa w momencie kiedy nie jest focus. Ten sam event nie jest wyzwalany kiedy "przejdę" na tego ComboBoxa za pomocą klikania "tab".

Może ktoś mi poradzić co zrobić aby wyeliminować wyzwalanie eventu "LostFocus" w moemncie klikania na obiek?

<ComboBox Grid.Column="3" IsTextSearchEnabled="True" IsEditable="True" ItemsSource="{Binding Trainings}" DisplayMemberPath="TrainingName" SelectedItem="{Binding TrainingSessionToAdd.Training}">
        <i:Interaction.Triggers>
          <i:EventTrigger EventName="LostFocus">
            <i:InvokeCommandAction Command="{Binding CommandCheckIfSelectedTrainingExists}" 
CommandParameter="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor,AncestorType=ComboBox}, Path=Text}"/>
          </i:EventTrigger>
        </i:Interaction.Triggers>
      </ComboBox>

Z góry dziękuję
Pozdrawiam