Problem z c# w unity

0

witam, mam pewien problem z moim kodem w unity, podaje pod spodem kod oraz jaki błąd mi wyskakuje po próbie kompilacji, wie ktoś jak to naprawić?

Błąd:

Treść „Pistol.Reload()” nie może być blokiem iteratora, ponieważ „void” nie jest typem interfejsu iteratora
Kod:

using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
using System.Collections;

[RequireComponent(typeof(AudioSource))]
public class Pistol : MonoBehaviour
{

  public Sprite idlePistol;
  public Sprite shotPistol;
  public float pistolDamage;
  public float pistolRange;
  public AudioClip shotSound;
  public AudioClip reloadIntroSound;
  public AudioClip emptyGunSound;
  public AudioClip oneReloadSound;
  public AudioClip outroRealoadSound;

  public Text ammoText;

  public int ammoAmount;
  public int ammoClipSize;

  public GameObject bulletHole;

  int ammoLeft;
  int ammoClipLeft;

  bool isShot;
  bool isReloading;

  AudioSource source;


  void Awake()
  {
    source = GetComponent<AudioSource>();
    ammoLeft = ammoAmount;
    ammoClipLeft = ammoClipSize;
  }

  void Update()
  {
    ammoText.text = " " + ammoClipLeft + "\n" + ammoLeft;

    if (Input.GetButtonDown("Fire1") && isReloading == false)
      isShot = true;
    if (Input.GetKeyDown(KeyCode.R) && isReloading == false)
    {
      Reload();
    }
  }

  void FixedUpdate()
  {
    
    Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition);
    RaycastHit hit;
    if (isShot == true && ammoClipLeft > 0 && isReloading == false)
    {
      isShot = false;
      ammoClipLeft--;
      source.PlayOneShot(shotSound);
      StartCoroutine("shot");
      
      
      if (Physics.Raycast(ray, out hit, pistolRange))
      {
        Debug.Log("Wszedlem w kolizje z " + hit.collider.gameObject.name);
        
        hit.collider.gameObject.SendMessage("pistolHit", pistolDamage, SendMessageOptions.DontRequireReceiver);
        
        Instantiate(bulletHole, hit.point, Quaternion.FromToRotation(Vector3.up, hit.normal));
      }
    }
    else if (isShot == true && ammoClipLeft <= 0 && isReloading == false)
    {
      
      isShot = false;
      Reload();
    }
  }

  void Reload()
  {

    int bulletsToReload = ammoClipSize - ammoClipLeft;
    if (ammoLeft >= bulletsToReload)
    {
      isReloading = true;
      StartCoroutine("ReloadWeapon");
      source.PlayOneShot(reloadIntroSound);
      yield return new WaitForSeconds(0.5f);
      do
      {

        ammoLeft--;
        ammoClipLeft++;
        source.PlayOneShot(oneReloadSound);
        yield return new WaitForSeconds(0.25f);

      }
      while (ammoClipLeft == 5 || ammoLeft == 0);
      source.PlayOneShot(outroRealoadSound);
      isReloading = false;

    }
    else if (ammoLeft <= 0)
    {
      source.PlayOneShot(emptyGunSound);
    }
  }

  IEnumerator Shot()
  {
    GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = shotPistol;
    yield return new WaitForSeconds(0.1f);
    GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = idlePistol;
  }

}
0

błąd jest w innym kawałku kodu

0
abrakadaber napisał(a):

błąd jest w innym kawałku kodu
podałem cały skrypt od broni :p

0

yield return zwraca typ od IEnumerator<T>

Tu masz przykład użycia.
https://docs.unity3d.com/ScriptReference/WaitForSeconds.html

0

to wszystko tłumaczy :p, dzięki wieeelkie, polecam tego forumowicza (nie umiem zamknąć tematu help)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1