Mam taki nietypowy problem mianowicie mam 3 dataGridView ale zawęziłem to do 2 bo chodzi o to samą zasadę działania. Mianowicie chcę by przed edycją pola Ilość w dataGridView3 pobierało mi wartość do pamięci następnie wyszukiwało datę edytowanej wartości i wyszukiwało taką samą w dataGridView1. Następnie przy zakończonej edycji sprawdza czy wpisana wartośść nie jest większa od wartości w dataGridView1.
Może na przykładzie:
dgv1:
2016-07-01 | 150

dgv3:
2016-07-01 | 40

gdy kliknę na wierszu dgv3 pobiera mi wartość 40 do pamięci. Wpisuje np. 60. System wyszukuje daty 2016-07-01 w dgv1 i sprawdza czy wpisana wartość < a niżeli 150. Tutaj jest mniejsza i pozwala wpisać 60. Jeśli byłaby większa to zwraca msGBx że za duża wartość i zwraca 40 z pamięci do komórki.

Wszystko mi udało osiągnąć ale jest jeden mały problem wystarczy zamiast dwukliku kliknąć raz myszką i przytrzymać dłużej klawisz i wchodzi do edycji i można wpisać wartość jaką się chce nawet 40000 i dgv3 przyjmie to. Nie wiem jak się pozbyć możliwości włączenia trybu edycji dla dłuższego przytrzymania klawiszy myszki.
Z góry dziękuję za pomoc:


    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      dataGridView1.Columns.Add(("Data").ToString(), ("Data").ToString());
      dataGridView1.Columns.Add(("Ilość Total").ToString(), ("Ilość Total").ToString());
      dataGridView1.Rows.Add("2018-05-01", "345");
      dataGridView1.Rows.Add("2018-06-01", "221");
      dataGridView1.Rows.Add("2018-07-01", "145");
      dataGridView1.Rows.Add("2018-08-01", "342");
      dataGridView1.Columns[0].ReadOnly = true;
      dataGridView1.Columns[1].ReadOnly = true;

      dataGridView2.Columns.Add(("Data").ToString(), ("Data").ToString());
      dataGridView2.Columns.Add(("Ilość 1").ToString(), ("Ilość 1").ToString());
      dataGridView2.Rows.Add("2018-05-01", "145");
      dataGridView2.Rows.Add("2018-06-01", "121");
      dataGridView2.Rows.Add("2018-07-01", "45");
      dataGridView2.Rows.Add("2018-08-01", "33");
      dataGridView2.Columns[0].ReadOnly = true;
      dataGridView2.Columns[1].ReadOnly = true;

      dataGridView3.Columns.Add(("Data").ToString(), ("Data").ToString());
      dataGridView3.Columns.Add(("Ilość 2").ToString(), ("Ilość 2").ToString());
      dataGridView3.Rows.Add("2018-05-01", "12");
      dataGridView3.Rows.Add("2018-06-01", "23");
      dataGridView3.Rows.Add("2018-07-01", "43");
      dataGridView3.Rows.Add("2018-08-01", "55");
      dataGridView3.Columns[0].ReadOnly = true;
      dataGridView3.Columns[1].ReadOnly = true;
    }

    public double ilosc_org;
    int tylko_raz = 0;

    public double roznica;
    private void dataGridView3_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      if (tylko_raz == 0)
      {

        double ilosc_koryg = Convert.ToDouble(dataGridView3.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString());

        string data_edit = (dataGridView3.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString());
        double ilosc = Convert.ToDouble(dataGridView3.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString());

        int czy_miesci_sie_w_total = 0;

        //szukanie identycznej daty w datagriedView1 i zwrócenie ilości

        for (int z = 0; z < dataGridView1.Rows.Count; z++)
        {
          try
          {
            if (dataGridView1.Rows[z].Cells[0].Value.ToString() == data_edit && tylko_raz == 0)
            {

              czy_miesci_sie_w_total = Convert.ToInt32(dataGridView1.Rows[z].Cells[1].Value);

              if (ilosc > czy_miesci_sie_w_total)
              {
                MessageBox.Show("Nie mieści się w total " + (czy_miesci_sie_w_total - ilosc));
                dataGridView3.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value = ilosc_org;
                tylko_raz = 1;
              }
              else
              {
                MessageBox.Show("Mieści się w total " + (czy_miesci_sie_w_total - ilosc));
                tylko_raz = 1;
              }

            }
          }
          catch (Exception ex)
          {

          }
        }
        tylko_raz = 1;
      }
      tylko_raz = 1;
    }

    private void dataGridView3_CellDoubleClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      ilosc_org = Convert.ToDouble(dataGridView3.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString());

      tylko_raz = 0;
      dataGridView3.Columns[1].ReadOnly = false;
    }

W załączeniu dałem projekt na szybko zrobiony by to przetestować organoleptycznie jakby ktoś mógł rzucić na to fachowym okiem:
http://212.59.240.9/testappdgv.zip