<Grid>
    <StackPanel ButtonBase.Click="StackPanel_Click" Margin = "5">
      <Button Name="btn1" Tag="jeden">Przycisk 1</Button>
      <Button Name="btn2" Tag="dwa">Przycisk 2</Button>
      <Button Name="btn3" Tag="trzy">Przycisk 3</Button>
    </StackPanel>
  </Grid>
namespace events
{
  public partial class MainWindow : Window
  {
    Button b1;
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      b1 = btn3;
    }

    private void StackPanel_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      b1.Tag = "MY BUTTON";
      MessageBox.Show( e.Source.ToString() +"\n"+ sender.ToString() + "\n" + (String)((FrameworkElement)e.Source).Tag);
      b1.RaiseEvent(new RoutedEventArgs(ButtonBase.ClickEvent, this));
    }
  }
  public abstract class ButtonBase : ContentControl
  {
    public static readonly RoutedEvent ClickEvent;
    
    static ButtonBase()
    {
      ButtonBase.ClickEvent = EventManager.RegisterRoutedEvent("MyClick", RoutingStrategy.Bubble, typeof(RoutedEventHandler), typeof(ButtonBase));
    }

    public event RoutedEventHandler MyClick
    {
      add
      {
        base.AddHandler(ButtonBase.ClickEvent, value);
      }
      remove
      {
        base.RemoveHandler(ButtonBase.ClickEvent, value);
      }
    }
  }
}

w kodzie powyżej użyłem tego jak w tutorialach ale nic się nie dzieje, nie wiem jak sprawić żeby coś się działo
mógłby ktoś wytłumaczyć jak używa się Routed Events i jak sprawić żeby się do czegoś przydało się to,?
z tego co rozumiem to RoutedEvent to np. click event ale okodowany w c# a nie w xamlu, dobrze rozumiem?