Otóż mam 2 suwaki które sterują kątem obrotu manipulatorem, zakres 0-180 stopni. Czy da się generować wykres położenia końcówki manipulatora? Kinematyka taka sama jak w linku. Macie pomysły jak się za to zabrać? Nie chcę gotowego rozwiązania tylko wskazówek. Może macie inną wizje ja to przedstawić?

Myślałem nad tym żeby zapisać równania dla rzutów na oś x i y a potem z tw pitagorasa wyliczyć długość wektora wądzącego i jego nachylenie. Xo=r1cos fi1 +r2cos fi2 Yo=r1sin fi1 + r2sin fi2 gdzie fi1 i fi2 to te katy z suwaka.

https://www.robotyka.com/teoria/grafika/image339.gif

Pozdrawiam.