Pobranie pliku jpg z bazy i wyświetlenie w widoku.

0

Witam
Mam prośbę czy możecie podpowiedzieć jak mam pobrać plik jpg z bazy danych i przekazać do widoku kontrolki ””

public class BibliotekaBIN : IEntity
{
  [Key]
  [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
  [Column(Order = 1)]
  public Guid BiblBinId { get; set; }

  //[Required]
  [DataType(DataType.Upload)]
  [DisplayName("Załącznik")]
  [Column(Order = 2)]
  public Byte[] ObrazPliku { get; set; }
  [StringLength(100)]
  [DisplayName("Nazwa pliku")]
  [Column(Order = 7)]
  public string Nazwa { get; set; }

}

Pozdrawiam.

0

public ActionResult SelectIMG(int Id)
{
var idPliku = (from o in _db.BibliotekaREL where !o.IsHidden && !o.IsAdmin && o.IdArtykulu == Id orderby o.DateAdded descending select o.IdPliku).FirstOrDefault();

    var FileById = (from fc in _db.BibliotekaBIN where (fc.BiblBinId == idPliku) select new { fc.Nazwa, fc.ObrazPliku }).ToList().FirstOrDefault();

    return File(FileById.ObrazPliku, "image/png", FileById.Nazwa);
  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0