Jak mogę z poziomu aplikacji wygenerować tokena, abym mógł robić posty?

bo próbowałem coś takiego,

      dynamic result = fb.Get("oauth/access_token", new
      {
        client_id = appId,
        client_secret = appSecret,
        grant_type = "client_credentials",
        scope = "manage_pages, publish_actions",

      });

      var codpe = result.acces_token;

ale to nie przechodzi, bo ciągle woła o tego tokena co muszę wyklikać, a wykorzystuje facebook sdk c# biblioteke.